Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Συνενώνονται 8 NΠΔΔ σε 2 Οργανισμούς στην Περιφέρεια Στερεάς και μεταξύ αυτών το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας

Στην ενοποίηση δημοσίων φορέων πρόνοιας σε όλη τη χώρα προχωρά το υπουργείο Υγείας, με στόχο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, μείωση της γραφειοκρατίας,διεκπεραίωση ομοίων εργασιών με ταχύτερες διαδικασίες, καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και πόρων, καλύτερες υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους, χωρίς τα στεγανά κάθε μικρού φορέα.
Έτσι, σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια θα υπάρχει ένας Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας για άτομα με Αναπηρία και ένας Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια.
Συνολικά, σε όλη τη χώρα συνενώνονται 92 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε 22 Οργανισμούς Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υφιστάμενες Μονάδες θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως παραρτήματα του ενιαίου Οργανισμού με εξειδικευμένο αντικείμενο.
Οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης ενσωματώνονται στον νέο φορέα.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνενώνονται 8 NΠΔΔ σε 2 Οργανισμούς:
1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας
2. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Βοιωτίας
3. Θεραπ. Χρ. Παθήσεων Εύβοιας
4. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Εύβοιας
5. Θεραπ. Χρ. Παθήσεων Φθιώτιδας
6. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας
7. Κέντρο Στήριξης ΑΜΕΑ ’μφισσας
8. Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας
Δημιουργούνται οί:
1.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας
2.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ