Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου

Συνεδριάζει στις δέκα έξι (16) του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμόύλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού Δ.Σ προηγούμενης συνεδρίασης


2. Εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).


3. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό - ενημέρωση (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης) .


4. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Δάση ορεινών περιοχών προβλήματα και καλές πρακτικές σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Εισήγηση από την ειδική σύμβουλο κ. Σοφρώνη Ευαγγελία).

5. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Εισήγηση από την ειδική σύμβουλο κ. Ζαλοκώστα Σοφία).

6. Αγορά καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης με σκοπό τη διάθεσή τους σε άπορες οικογένειες δημοτών (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας Δήμου κ.Τασιός Αριστείδης)

7. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση της πλατείας για την λειτουργία Υπαίθριων Χριστουγεννιάτικών και Πασχαλινών αγορών - όροι και προϋποθέσεις (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας Δήμου κ.Τασιός Αριστείδης)

8. Εισήγηση επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον κανονισμό ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Φέγγος Αθανάσιος )

9. Εισήγηση επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον κανονισμό νεκροταφείων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Φέγγος Αθανάσιος )

10. Εισήγηση επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον κανονισμό δημοτικής αγοράς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Φέγγος Αθανάσιος )

11. Έγκριση απολογισμού πρώην Ν.Π ΚΑΠΗ 2011 μέχρι την δημοσίευση κατάργησής του (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)

12. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)

13. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

14. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη ύδρευσης 4ου τριμήνου 2011 τομέας ΔΕΥΑΚ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

15. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη νεκροταφείου έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

16. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

17. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τέλη πεζοδρομίων κλπ έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

18. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τέλη βοσκής έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

19. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό τελών σφαγής στα δημοτικά σφαγεία. εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

20. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τέλη διαφήμισης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

21. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τέλη ΑΣΔΗΚΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

22. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής σχετικά με το μίσθωμα μηχανημάτων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

23. Επί εγγράφου ΟΠΠΑΔΗΚ για καθορισμό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου και καταβολή αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ.

24. Ανάθεση δημοτικού καταστήματος Κορυσχάδων (άγονη δημοπρασία άρθρο 192 παρ.1) .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

25. Παράταση μίσθωσης δημοτικών καταστημάτων Κεφαλοβρύσου.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

26. Επί αιτήσεως κ. Ιωάννη Αναγνώστου .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

27. Επί αιτήσεως των Παπακωστοπούλου Σοφίας, Βλάχου Βασιλείου, Χαντζή Αριστείδη και Βαστάκη Κων/νου σχετικά με χρεώσεις τελών ύδρευσης και νεκροταφείου .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

28. Επί αιτήσεως Πριτσιόλα Ευθυμίου (κατάργηση παροχής ύδρευσης) .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

29. Επί αιτήσεως Γιαννακόπουλου Βασιλικής σχετικά με διακοπή υδροδότησης.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

30. Έγκριση νέων παροχών ύδρευσης –αποχέτευση.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

31. Διαγραφή οφειλών (άρθρο 174 του Ν..3463/2006) .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

32. Επί αποφάσεως Τ.Κ Σελλών για υδροδότηση του κοιμητηρίου του οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

33. Χρηματοδότηση Ενιαίων σχολικών επιτροπών σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου . (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)

34. Οικονομική ενίσχυση ΟΠΑΔΔΗΚ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)

35. Έγκριση δαπάνης για δημόσιες σχέσεις (Γεύμα στο Υφυπουργό Υγείας κ. Αηδόνη) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)

36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)

37. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής Τ.Κ Δομνίστας» αναδόχου κ. Κόγια Δημητρίου

38. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Επισκευή στέγης Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου και περιβάλλοντος χώρου» αναδόχου κ. Σταμούλη Νικολάου

39. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Εσωτερική οδοποια Τ.Δ. Βουτύρου και Τ.Δ. Καλεσμένου» αναδόχου κ. Λάππα Βασιλείου

40. Έγκριση 2ου Α.Π του έργου «Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου κ. Σώκου Κωνσταντίνου

41. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Καστανέας» αναδόχου Κουτρούμπα Χαρίλαου

42. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δ.Δ. Ασπροπύργου» αναδόχου Αθανασόπουλου Ιωάννη

43. Παράταση προθεσμίας του έργου ‘Βελτίωση εσωτερικής οδοποίας οικισμών Δήμου αναδόχου κ.Αθανασόπουλου Ι.

44. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις περιοχές επέκτασης» αναδόχου κ. Σώκου Κωνσταντίνου .