Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


Από το Σύλλογο ανακοινώνεται ότι:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου θα γίνουν οριστικά την δεύτερη Κυριακή 15 Μαΐου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καρπενησίου.
Πληροφορίες στο Γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου στο τηλ. 223722886

Εκ του Κ.Σ. Καρπενησίου