Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Μέχρι 31/12 η παραλαβή των νέων σημάτων τελών κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων είναι δύο "ταχυτήτων" ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης. Για τα επιβατικά τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα ως εξής:

-έως 300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ,
-από 301 έως 785 κ.ε 55 ευρώ,
-από 786 έως 1.071 κ.ε 120 ευρώ,
-από 1.072 έως 1.357 κ.ε 135 ευρώ ,
-από 1.358 έως 1.548 κ.ε 240 ευρώ,
- από 1.549 έως 1.738 κ.ε 265 ευρώ,
-από 1739 έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ,
-από 1.929 έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ,
- από 2.358 έως 3.000 κυβικά 880 ευρώ -από 3.001 έως 4.000 κ.ε 1.100 ευρώ και
- πάνω από 4.001 κυβικά εκατοστά 1.320 ευρώ.
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1-11-2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως εξής :
-από 0 έως 100 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο μηδέν,
-από 101 έως 120 γραμμάρια 0,90 ευρώ,
- από 121 έως 140 γραμμάρια 1,10 ευρώ,
-από 141 έως 160 γραμμάρια 1,70 ευρώ,
- από 161 έως 180 γραμμάρια 2,25 ευρώ,
- από 181 έως 200 γραμμάρια 2,80 ευρώ - από 201 έως 250 γραμμάρια 2,80 ευρώ και
- άνω των 251 γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο 3,40 ευρώ ανά γραμμάριο.