Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Από το Δήμο Καρπενησίου

Σ’ αυτό το κρίσιμο στάδιο εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας ο Δήμος Καρπενησίου έχει το ηθικό και κοινωνικό καθήκον περισσότερο από κάθε άλλη φορά να αναλάβει πρωτοβουλίες και κοινωνικά προγράμματα που θα συντηρούν και θα δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.
Μετά τη διασφάλιση και διεύρυνση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», τη λειτουργία των «Γευμάτων Αγάπης» αλλά και  τη σύσταση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», ο Δήμος Καρπενησίου θα προβεί σε διανομή καυσόξυλων
και πετρελαίου λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ακριβή τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, το δριμύ ψύχος της περιοχής μας αλλά και τη βαθιά οικονομική κρίση που έχει οδηγήσει αρκετούς δημότες στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης.
Συγκεκριμένα, μετά από ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί η διανομή πετρελαίου θέρμανσης και καυσόξυλων με ανώτατο όριο δαπάνης τα 6000 €, και την διάθεσή τους σε άπορους δημότες, με ανώτερο όριο δαπάνης τα 300 € ανά δημότη, για την αντιμετώπιση του ψύχους του χειμώνα.
Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν με απόφαση της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής προσκομίζοντας  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Αίτηση ενδιαφέροντος
2)Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα
3)Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής  υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΟΥ
4)Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
5)Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α.
6)Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εκτός από τα βασικά δικαιολογητικά θα συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία όπως, η συμμετοχή σε άλλο κοινωφελές πρόγραμμα του Δήμου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (δεν θα πρέπει να  ξεπερνά τις 4.000 ευρώ ετησίως), η πολυτεκνία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, συνθήκες στέγασης, περιουσιακή κατάσταση, ύπαρξη προβλημάτων υγείας.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου με τροποποίηση των σχετικών Κ.Α.Ε.
Οι αιτήσεις για τη διανομή δωρεάν καυσοξύλων ή πετρελαίου  από το Δήμο Καρπενησίου θα διαρκέσουν από 23 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου και θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας  για τους κατοίκους Καρπενησίου, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες του διευρυμένου Δήμου Καρπενησίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στους αιτούντες που διαμένουν στα χωριά του Δήμου μας.