Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Ευρωπαίος ο δήμος Αγράφων Η Βάσω Φεγγούλη και ο Χρήστος Δημητρόπουλος εκπρόσωποι του Δήμου στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013», αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.  Εκπρόσωπος  του Δήμου στο πρόγραμμα αυτό ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος Βάσω Φεγγούλη με αναπληρωτή τον Νίκο Φούκα.

Επίσης σε ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων Δήμων με λίμνες ορίστηκε ο Χρήστος Δημητρόπουλος ,ο οποίος ήταν και εισηγητής του θέματος, με αναπληρωτή τον Θύμιο Μιχόπουλο. Η δαπάνη εισφοράς στο δίκτυο ανέρχεται στα1.500 ευρώ ετησίως διότι ο Δήμος έχει πληθυσμό κάτω των 15.000 κατοίκων.
Τι είναι το Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να θεσπίσουν το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», για τη στήριξη δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά», δηλαδή τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει από το 2007 έως το 2013.
Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι οι εξής: να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισμό, να καλλιεργήσει στους ευρωπαίους πολίτες το αίσθημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει, να αναπτύξει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο. Η Δράση 1 του προγράμματος με τίτλο Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη αφορά τόσο σε Μη Αδελφοποιημένους όσο και σε Αδελφοποιημένους Δήμους.