Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Λιγοστέψαμε … Μειώθηκε ο πληθυσμός της Ευρυτανίας Λιγότεροι στο μέτρημα στο Δήμο Καρπενησίου, μικρή μείωση και στο Δήμο Αγράφων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011, την οποία διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά στην Ευρυτανία φαίνεται ότι λιγοστέψαμε καθότι υπήρξε σημαντική μείωση του πληθυσμού περίπου 1200 ατόμων. Έτσι από 32000 που ήμασταν το (2001) στην απογραφή του 2011, βρεθήκαμε 30790, δηλ. 1210 λιγότεροι. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, μεγάλη υπήρξε η μείωση του πληθυσμού στον δήμο Καρπενησίου όπου το 2001 είχαν καταγραφεί 18.400 ενώ στο μέτρημα της 9ης Μαΐου του 2011 καταμετρήθηκαν 17.261 απογραφέντες.
Αντίθετα στον δήμο Αγράφων ν μείωση που έχει παρατηρηθεί σε σύγκριση με την  απογραφή του 2001 είναι πολύ μικρή καθότι πριν 10 χρόνια σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες που έχουν συγκροτήσει τον σημερινό Δήμο Αγράφων, είχαν καταγραφεί 13604 άτομα ενώ στην απογραφή του 2011, 13529.
Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύουμε στην συνέχεια στον Δήμο Καρπενησίου, κατά Δημοτική Ενότητα έχουν  καταγραφεί, στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου 10,857, Δομνίστας 1228, Κτημενίων 992, Ποταμιάς 1216, Προυσού 1604 και Φουρνάς 1364
Στον Δήμο Αγράφων κατά Δημοτική Ενότητα έχουν καταγραφεί, Αγράφων 3209, Απεραντίων, 3293, Ασπροποτάμου 2730, Φραγκίστας 2551 και Βίνιανης 1764
Να τονίσουμε ότι η εφαρμογή του πληθυσμιακού κριτηρίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανομή σημαντικών χρηματοδοτήσεων ( κρατικών και κοινοτικών) προς τους Δήμους, που στην παρούσα χρονική περίοδο έχουν ιδιαίτερα ανάγκη.