Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Ολα τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από την Ευρυτανία

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 90%



 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 90%

 Λ.Τ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 90%
 Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΑ 90%
 Λ.Τ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 10%
 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10%
 Λ.Τ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 10%
 ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ