Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου

Συνεδριάζει σήμερα ΤεΣυνεδριάζει σήμερα Τετάρτη Σεπτεμβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου με κυρίαρχα θέματα το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, την Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος και την Έγκριση μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων (πάγια, απαιτήσεις – υποχρεώσεις) πρώην ΔΕΥΑΚ στο Δ. Καρπενησίου και ενημέρωση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης  από ορκωτούς λογιστές. Στο σύνολο τους τα θέματα που θα συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση είναι τα εξής:

1.Έγκριση μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων (πάγια, απαιτήσεις – υποχρεώσεις) πρώην ΔΕΥΑΚ στο Δ. Καρπενησίου και ενημέρωση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης  από ορκωτούς λογιστές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
3.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου, περιοχή Προφήτη Ηλία στις Σχολικές Επιτροπές, Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
4.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 271/2012 απόφασης Δ.Σ. και ορισμός νέας παράτασης  μίσθωσης 5Ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
5.Αποδοχή επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων  και κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
6.Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Καρπενησίου (εισηγητής ο γενικός γραμματέας κ. Τασιός)
7.Έκθεση πεπραγμένων κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Καρπενησίου (εισηγητής ο γενικός γραμματέας κ.Τασιός)
8.Αποδοχή παραχώρησης με τίμημα  και εξουσιοδότηση για υπογραφή σχετικών εγγράφων παραχώρησης και παραλαβής οχήματος (εισηγητής ο γενικός γραμματέας κ.Τασιός)
9.Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση  Δημάρχου και  συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο «Euromontana» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης)
10.Πρόταση για χαρακτηρισμό ποταμών, ρεμάτων και φαραγγιών ως προστατευόμενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων στο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
11.Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Πρόταση για τη δημιουργία τεσσάρων οικολογικών πάρκων στο Δήμο» στο Πράσινο Ταμείο –εγγραφή στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
12.Αναθεώρησηπροϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ έτους 2012(εισηγητής η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ κ.Κουνιαβίτη)
13.Διαγραφές οφειλών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
14.Αγορά οικογενειακών τάφων -Δημόπουλου Κων/νου, Ράγκου Βασιλείου, Παπαδή Μαρίας- (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
15.Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
16.Παραχώρηση  μύλου Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
17.Επί αιτήσεως συλλόγου Φίλων Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Ευρυτανίας  για παραχώρηση δημοτικού χώρου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
18.Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
19.Συμπλήρωση βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις για το έτος 2012 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
20.Επί αιτήσεως Τζούμα Ιφιγένειας για απαλλαγή από οφειλές κατανάλωσης νερού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
21.Οικονομική ενίσχυση συμπολίτη (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Μπακογιάννης)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
22.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Παναγιωτόπουλου Αθανασίου ΕΔΕ
23.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση αποχέτευσης-κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Κορυσχάδων» αναδόχου Κουτούμπα Παναγιώτη
24.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ. Μυρίκης», ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Κων/νος Τράντος-Οδυσσέας Τράντος ΟΕ και Καρακίτσος Νικόλαος
25.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου» ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Γκορόγια Γ.-Παπαποστόλου Ε.
26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση βατού δρόμου από οικ. Α.Τσιάμη έως οικ. Αγγελικής Τσιάμη και πλακόστρωση του δρόμου από οικ. Κων/νου Κάντζιου έως πάρκιν» αναδόχου κ. Γούλα Γεωργίου.