Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Καρπενήσι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Διοικητήριο της Π.Ε. Ευρυτανίας (πρώην Νομαρχία). Από τα δεκαπέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα θέμα αφορά το Νομό Ευρυτανίας και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  «Υδροηλεκτρικό έργο Βασιλέσι» ισχύος 1.940 KW (1.821 KWe) στο ρέμα Διπόταμα, Δ Ασπροποτάμου, Ν. Ευρυτανίας, το οποίο ήταν εξ αναοβολής θέμα.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ  1ο :   Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις  22/11/2012.
ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «MALACONTA BEACH», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.», δυναμικότητας 298 κλινών στην εκτός περιοχή σχεδίου περιοχή στη θέση ΄΄Μαλακώντα΄΄ του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αποχέτευση και ΒΙΟ.ΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας» στο Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄ Επέκταση υφιστάμενου Διαδημοτικού ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Εύβοιας ΄΄  .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης
ΘΕΜΑ 5ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των υφισταμένων Εγκαταστάσεων Ιαματικού Νερού Παλαιοβράχας του Δήμου Μακρακώμης  Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), α) ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 365,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο πάρκα Α 10,5 στρεμμάτων και Β 9,5 στρεμμάτων) που προέρχεται από i) την μετατόπιση και τον εκσυγχρονισμό με αύξηση δυναμικότητας από 150 τον/έτος σε 187,5 τον/έτος, υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10,5 στρεμμάτων και  ii) την επέκταση αυτής με την ίδρυση μονάδας του είδους Umbrina cirrosa (μυλοκόπι) δυναμικότητας 178 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 9,5 στρεμμάτων, β) Ι.Χ.Σ. δυναμικότητας 1.000.000 ιχθυδίων θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών /έτος, κ.λ.π. χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης των πλωτών μονάδων σε κοινόχρηστη εποικιστική χερσαία έκταση εμβαδού 5.395 τ.μ. και γ) προβλήτας στη θέση «Παληολάκα – Χελώνες», Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,702 MW  της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONSEPT A.E.», στη θέση  ΄΄ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ΄΄ Δήμου Θήβας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,702 MW  της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONSEPT A.E.», στη θέση  ΄΄ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ΄΄ Δήμου Θήβας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,702 MW  της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONSEPT A.E.», στη θέση  ΄΄ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ΄΄ Δήμου Θήβας Ν. Βοιωτίας,.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 MW της εταιρείας «E.D.F. E.N. GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» στη θέση ΄΄Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακκώματα – Δημούλη – Μαραθάκια΄΄ του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,1 MW της εταιρείας «E.D.F. E.N. GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.» στη θέση ΄΄Μικρόβουνο΄΄ του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ στη θέση « ΚΥΡΙΑΚΗ» περιοχής Ωρεών Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Ν. Ευβοίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  «Υδροηλεκτρικό έργο Βασιλέσι» ισχύος 1.940 KW (1.821 KWe) στο ρέμα Διπόταμα, Δ Ασπροποτάμου, Ν. Ευρυτανίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 54 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Λιβάδι΄΄ του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Πούντα΄΄ του  Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.