Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Συζητήθηκε η εκδίκαση ενστάσεων και η κατακύρωση δημοπρασίας του Ά τμήματος του δρόμου Κρέντης - Βαρβαριάδα πρ/σμού 6.350.000,00 € Εγκρίθηκε η συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυµφρηστού


Συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα στη Λαμία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για συζήτηση 23 θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων 4 Ευρυτανικού ενδιαφέροντος.
Όλα τα θέματα ήταν τα εξής:
 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 43/20-12-12, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες μόνωσης δώματος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆ιοικητηρίου στη Λιβαδειά», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 45.000.00 € µε Φ.Π.Α..
 ΘΕΜΑ 3ο : ∆ιορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά.
 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού στην ΕΟ 38 Λαµίας - Καρπενησίου –Αγρινίου».

ΘΕΜΑ 5ο : Εκδίκαση ενστάσεων – κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Οδός Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα, τμήμα Α΄ Κρέντης - Βαρβαριάδα – Αποπεράτωση», προϋπολογισμού 6.350.000,00 € µε Φ.Π.Α..
 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.Κ. Περιβολιού ∆ήμου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού 70.000,00 € µε το Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα.
 ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη έργου προστασία ̟πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 199.774,16 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Προυσσός – Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας. ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Βοιωτίας.
 ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση παράτασης τροποποιημένης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου και του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Σχηματαρίου, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευές - διαρρυθμίσεις σε δυο κτίρια της τέως ̟παιδαγωγικής ακαδημίας Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή συντήρηση επαρχιακής οδού Ξυνιάδας - Μεταλλείων - Ομβριακής του ∆ήμου Ξυνιάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
 ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες εκχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
 ΘΕΜΑ 15 ο : Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων αυτής», προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 443.000 € µε Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζελίου – Αταλάντης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 3
 ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδού εντός Τ.∆. Νεοχωρίου ∆ομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
 ΘΕΜΑ 20 ο : Διόρθωση της υ̟π΄αριθµ. 855/27-8-12 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 ΘΕΜΑ 21ο : Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση µμετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας