Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ Επιτροπή Υποτροφιών Καρπενησίου Μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου η υποβολή Αιτήσεων Υποτροφιών

Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές, υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα σχολεία του Νομού κατά το σχολ. έτος 2012-2013
και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση και η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
2.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
καλούνται να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη– Κατσαντώνη 2 – 36 100 Καρπενήσι.
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.