Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ακυρώθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων

Ακυρώθηκε, ως αναιτιολόγητη η υπ.  αριθμ. 645/800442/20-05-2013, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, που αφορούσε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων. Πιο συγκεκριμένα η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006,
στην οποία προσέφυγε ο Δήμαρχος Αγράφων ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση “γιατί είναι αναιτιολόγητη, η άσκηση της εκ του Νόμου οριζομένης από την Οικονομική Επιτροπή αρμοδιότητας, από το Δημοτικό Συμβούλιο”, όπως αναφέρονταν στο σκεπτικό του εισηγητού του θέματος κ. Γ. Κοτρωνιά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Μετά από αυτή την εξέλιξη και μέχρι να εκδικαστεί η όποια νέα προσφυγή γίνει, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα λειτουργήσει κανονικά και όπως προβλέπεται από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Ωστόσο όμως, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της περασμένης Κυριακής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ανασταλεί η λειτουργία της συγκεκριμένη Επιτροπή για τις επόμενες 15 μέρες και να γίνει νέα προσφυγή κατά της απόφασης του άρθρου 152.
Το σημαντικότερο όμως στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 7 Ιουλίου 2013, στο Κερασοχώρι, ήταν ότι αποφασίστηκε η εκ νέου αναβολή του μείζονος θέματος που αφορούσε τις κατανομές των πιστώσεων από ΣΑΤΑ, για το επόμενο Συμβούλιο που θα γίνει στις 19 ή 20 Ιουλίου.
Το θέμα είναι ότι οι εργολήπτες παραμένουν απλήρωτοι και ότι τα προβλήματα στον Δήμο αντί να επιλυθούν αυξάνονται και επ΄ αυτού η ευθύνη ανήκει σε όλους.