Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤH ΘΕΣΗ «ΒΡΑΧΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΩΝ».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Σκέπαστρου στη Θέση «Βράχος» για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων», προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ.  Η έγκριση αποφασίστηκε και υπογράφτηκε στις 11/9/2013 στη Λαμία, από τον κ. Περγαντά ενώπιον και του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά.


Σύμφωνα με την απόφαση δ/νουσα υπηρεσία του έργου ορίστηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Η ανάθεση και η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, ενώ η χρηματοδότησή του θα γίνει από τη ΣΑΕΠ 766.
Αυτό το έργο είναι υψίστης σημασίας, καθώς το συγκεκριμένο σημείο πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χειμώνα κλείνει λόγω χιονιού, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές, που μέχρι να φτάσουν τα εκχιονιστικά στο σημείο τα χωριά των Κτημενίων και του Φουρνά έμεναν αποκομμένα από το Καρπενήσι.
Πέρα των χιονοπτώσεων όμως, μεγάλες και σοβαρές ζημιές προκαλούνται και από τις καταπτώσεις βράχων, ώστε να εγκυμονούν κίνδυνοι για τη διέλευση των οχημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Δ/νουσα Υπηρεσία θα προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου, ενώ από την αρμόδια υπηρεσία θα ανακοινωθεί για το πότε ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός, ούτως ώστε να γίνουν οι εργασίες.