Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Αναφορά - Καταγγελία του Δ.Σ. Αγράφων Θεόδωρου Κατσιάδα, κατά Δημήτρη Τάτση

Σε καταγγελία - αναφορά κατά του Δημήτρη Τάτση, προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιτντζή,  προχώρησε ο Θοδωρής Κατσιάδας, καταγγέλλοντας απόκρυψη εκτέλεσης της 4μηνης αργίας του. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αγράφων, στην αναφορά του, που σας παραθέτουμε στη συνέχεια, στην καταγγελία του αναφέρει
ότι ο κ. Τάτσης παρά την ποινή που του επιβλήθηκε από την Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε., δεν αποσύρθηκε ως όφειλε των καθηκόντων του αλλά συγκρότησε Οικονομική Επιτροπή ως Πρόεδρος, στην οποία μάλιστα διαχειρίστηκε ποσό ύψους 3.100.000,00 ευρώ
(προμήθειες, αναθέσεις έργων, δημοπρασίες, εκδόσεις ενταλμάτων πληρωμής κ.λ.π)., ενώ συνέταξε σχετικά πρακτικά, τα υπέγραψε και τα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα «διαύγεια».
Κλείνοντας την αναφορά του ο κ. Κατσιάδας, παρακαλεί τον κ. Ρακιντζή για τις δικές του ενέργειες λόγο αρμοδιότητας, προς απόδοση ευθυνών σε όποιον και αν ανήκουν, επιφυλασσόμενος  παντός νομίμου δικαιώματός του».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η παρακάτω Καταγγελία, εστάλη αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και στην Εισαγγελία Ευρυτανίας για τα περαιτέρω

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόκρυψη εκτέλεσης 4μηνης ποινής σε αργία από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Τάτση Δημήτριο
ΣΧΕΤΙΚΑ: Με την υπ. Αρ. 368/2013 απόρριψη αίτησης αναστολής του τμήματος αναστολών του ΣτΕ.

Σας αναφέρω ότι με την υπ΄αρ. ΕΜΠ 26/24-05-2013 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Τάτσης Δημήτριος ετέθη σε 4μηνη αργία.
Με την υπ΄αρ. 368/2013 απόφαση της επιτροπής του τμήματος αναστολών του ΣτΕ δεν έγινε δεκτή η ένσταση περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής του κ. Τάτση Δημητρίου που του είχε επιβληθεί σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο. Η απορριπτική απόφαση του τμήματος αναστολών του ΣτΕ εκδόθηκε στις 08-08-2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ 6 του ν. 3852/2010 η αργία του Δημάρχου κ. Τάτση Δημητρίου ισχύει από τις 08-08-2013. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Τάτσης μη εφαρμόζοντας την ανωτέρω απόφαση του τμήματος αναστολών του ΣτΕ και  μη ενημερώνοντας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αγράφων για την αργία του ως ηθικά όφειλε, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες προς αναπλήρωσή του, συνέχιζε παρανόμως να ασκεί τα καθήκοντα Δημάρχου. Κατά το διάστημα 08-08-2013 έως 12-09-2013 εκκινείτο διαρκώς με το υπ’ αρ. ΚΗΙ 4357 Ι.Χ. όχημα του Δήμου το οποίο οδηγούσε ο ίδιος και περιφερόταν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Ύστερα από έγγραφη παρέμβαση μου παρέδωσε το ΙΧ αυτοκίνητο στις 12-09-2013.
Την 30-08-2013 και ενώ ήταν σε αργία συγκρότησε Οικονομική Επιτροπή ως Πρόεδρος στην οποία διαχειρίστηκε ποσό ύψους 3.100.000,00 ευρώ (προμήθειες, αναθέσεις έργων, δημοπρασίες, εκδόσεις ενταλμάτων πληρωμής κ.λ.π). Συνέταξε σχετικά πρακτικά, τα υπέγραψε, τα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα «διαύγεια» και εν συνεχεία τα υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στο τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Νομού Ευρυτανίας προς έγκριση .
Όταν αντιλήφτηκα το γεγονός (τυχαία μέσω εφημερίδας) ενημέρωσα για αυτές τις μη σύννομες ενέργειες του Δημάρχου τον πρόεδρο του Δ.Σ. Αγράφων κ. Δημητρόπουλο Χρήστο ο οποίος με το υπ΄αρ. 1482/172290/10-09-2013 έγγραφο του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπέβαλε ερώτημα σχετικά με την αργία του Δημάρχου. Μετά την παρέμβαση αυτή ερευνήθηκε από το τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό του Νομού Ευρυτανίας  (έκπληξη πως ΔΕΝ ήταν γνωστό στην προϊσταμένη του τμήματος κ. Τριανταφύλλου αφού δημοσιεύτηκε πως ο Δήμαρχος είναι σε αργία ως πρωτοσέλιδο σε Ευρυτανικά έντυπα στις 14-08-2013. Πράγμα που και ο ίδιος ο κ. Τάτσης δεν διέψευσε) και αφού διαπιστώθηκε ότι ο Δήμαρχος βρίσκετε σε αργία ίσως ακυρωθούν (λόγο μη νομίμου συνθέσεως της Οικ. Επιτ) οι εν λόγο αποφάσεις.
Αποτέλεσμα των παραπάνω γεγονότων είναι ότι ο Δήμος Αγράφων για διάστημα ενός και πλέον μήνα να βρίσκετε σε αδράνεια. Η αναπληρωτής Δήμαρχος που εκλέχτηκε στις 15-09-2013 και ανέλαβε καθήκοντα στις 24-09-2013 θα πρέπει να συγκροτήσει εκ νέου Οικ. Επιτ. για θέματα που έπρεπε ήδη να έχουν δρομολογηθεί και να έχουν εγκριθεί οι σχετικές δαπάνες, να έχουν γίνει οι δημοπρασίες κ.λ.π. Η βραδύτητα αυτή για την οποία φέρει αποκλειστική ευθύνη ο κ. Τάτσης πιθανόν να επιφέρει τεράστια ζημία στο Δήμο και να είναι αμφίβολη η χρηματοδότηση λόγο μεγάλου χρονικού διαστήματος ως προς την υλοποίηση έργων (αναθέσεις, δημοπρασίες, αποκατάσταση ΧΑΔΑ 210.000,00 ευρώ , ανάπλαση λίθινων αλωνιών Κερασοχωρίου 340.000,00 ευρώ, ανάπλαση οικισμού Τρίδεντρου 765.000,00 ευρώ κλπ).
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες λόγο αρμοδιότητας προς απόδοση ευθυνών σε όποιον και αν ανήκουν. Επιφυλασσόμενος  παντός νομίμου δικαιώματός μου.