Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΚΟΥΜΗ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Η «Κατασκευή τεχνικών στον δρόμο Παλαιοκατούνα – Σίχνικο» προϋπολογισμού 24.600,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ και οι «Εργασίες συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 15.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς για τις δυο ακόμη έργα που είναι: Η ¨ Κατασκευή τεχνικών στον δρόμο Παλαιοκατούνα - Σίχνικο ¨ προϋπολογισμού 24.600,00 ΕΥΡ2 με το ΦΠΑ καθώς και οι «Εργασίες συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 15.000,00  ΕΥΡΩ με το ΦΠΑΟι διαγωνισμοί και των δυο έργων θα γίνουν από αρμόδια Επιτροπή στις 24 / 12 /2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δνσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2).
Το πρώτο έργο προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΠ 2013 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Το δεύτερο έργο προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2013 με υπάρχουσα πίστωση 15.000,00 ευρώ.
Στις  δημοπρασίες, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.3669/08 γίνονται δεκτές:
 1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
2.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέφωνο 2237352417, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης  μέχρι και την Πέμπτη 19/12/2013.