Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- Έκδοση του βιβλίου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Ένας ακόμα στόχος της Πανευρυτανικής ‘Ενωσης υλοποιείται. Μία από τις πλέον σημαντικές και ανεπανάληπτες εκδόσεις για τον τόπο μας παίρνει «σάρκα και οστά». Πρόκειται για την έκδοση ενός πολυτελούς  τόμου, με τον τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.  Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει Δημοτικά Τραγούδια του τόπου μας με κορμό τους τη συλλογή του αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη, ο οποίος πραγματοποίησε ειδική αποστολή, για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών, σε πολλά ευρυτανικά χωριά, κατά τις  αρχές της δεκαετίας του ’60.
Τη  συλλογή αυτή επεξεργάστηκε άριστα και τη συμπλήρωσε με άρτιο τρόπο ο Καθηγητής της Μουσικής κ. Αναστάσιος Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με το παραπάνω Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Ν. Ευρυτανίας, και ο οποίος  συνεχίζει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Καρπενήσι ως μουσικοδιδάσκαλος σε Σχολεία και όχι μόνο.
Σημειώνεται ότι η οικονομική κάλυψη της μνημειώδους αυτής έκδοσης  εξασφαλίστηκε με  ανάλογο ποσό προς την Ακαδημία Αθηνών από το  Υπουργείο Οικονομικών, προ τριετίας, περίπου, ύστερα από σχετικό αίτημά μας και μετά από την ουσιαστική συμπαράσταση του  εκλεκτού συμπατριώτη μας κ. Ελευθερίου Φούκα, τ. Γενικού Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ήδη, η Ακαδημία Αθηνών  έχει προκηρύξει, από 31-12-2013, τη «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μουσική έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας  «Δημοτικά Τραγούδια Ευρυτανίας». Σύμφωνα με την προκήρυξη αυτή προβλέπεται η έκδοση ενός τόμου από 640 σελίδες, μεγάλου σχήματος, που θα συνοδεύεται από 11 CD  και  1 DVD.  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00  ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.  Η κατάθεση προσφορών θα γίνει το αργότερα μέχρι 17-1-2014 και  ώρα 12.00΄ μ. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2103664760, 2103664751, Fax: 2103313418 και e-mail:Keel@academyofathens.gr