Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Παρέμβαση Μπαμπαλή για άμεση συνεδρίαση Δ.Σ. στο Δήμο Αγράφων, χρηματικά εντάλματα και ημερομίσθια εργατών

Την επειγόντως άμεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων ζητά  ο Θοδωρής Μπαμπαλής, προκειμένου να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις για μείζονα θέματα που αφορούν τον Δήμο. Πιό συγκεκριμένα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ Αγράφων ζητά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ να προβεί στην εγγραφή των παρακάτω θεμάτων στην ημερήσια διάταξη όπως προβλέπετε από το άρθρο 67 του δημοτικού κώδικα περί σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών του ως εξής :

Θέμα 1. Άμεση απόδοση αντιγράφων όλων των χρηματικών ενταλμάτων που κόπηκαν το 2013 στον επικεφαλή της μειοψηφίας.
Θέμα 2. Η κατάσταση οφειλών όπως ημερομίσθια εργατών και μηχανημάτων του δήμου από 01/01/2011 έως και σήμερα να έρθει αναλυτικά στο δημοτικό συμβούλιο.
Θέμα 3. Δρομολόγηση διαδικασίας τακτοποίησης των παλαιών οφειλών των καποδιστριακών δήμων από την συναίνεση των οποίων προέκυψε ο νέος καλλικρατικός δήμος Αγράφων. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤ.
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ