Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Παράταση Προγράμματος ελέγχου οχημάτων

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ανακοινώνεται ότι όλα τα οχήματα με έδρα συγκοινωνιακής περιοχής την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,
που είχαν υποχρέωση τεχνικού ελέγχου με οποιοδήποτε τρόπο ( από Δ.Τ.Ε. τετραετία κ.λ.π.) καθώς και τα οχήματα πολιτών που εργάζονται ή υπηρετούν στο νομό Ευρ/νίας και για τα οποία έληγε η ημερομηνία προσέλευσή τους στο ΚΤΕΟ από 11/12/2013 έως 31/12/2013 θα μπορούν να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο χωρίς να θεωρηθούν εκπρόθεσμα έως τις 31/01/2014 αφού κλείσουν στην Υπηρεσία μας ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.