Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Απάντηση Τσεκούρα στην επιστολή Πάζιου

Σε απάντηση της επιστολής της κας Μαρίας  Πάζιου πρώην μέλους του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπενησίου η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αν και θεωρεί ότι δουλειά της δεν είναι οι απαντήσεις στις εκάστοτε επιστολές θιγμένων ή παραπονούντων μελών του Δ.Σ. , θα κάνει μια εξαίρεση και θα ενημερώσει έγκυρα και υπεύθυνα την κοινή γνώμη της Ευρυτανίας για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα.


•Η κα Πάζιου ορίσθηκε μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπενησίου με την απόφαση ΔΥ1δ/ΓΠ4968/10-2-2014 (ΦΕΚ 83/18-2-2014) από τον υπουργό Υγείας κο Άδωνι Γεωργιάδη .
•Συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν στις 10-03-2014 και την 01-04-2014. Στις συνεδριάσεις αυτές όπως προκύπτει και από τα πρακτικά όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες χωρίς αντεγκλήσεις ή διαφωνίες από κανένα μέλος του Δ.Σ.
•Ως γνωστόν δεν κατάγομαι από το Καρπενήσι και δεν έχω άτομα του στενού μου περι-βάλλοντος. Επίσης ποτέ ως τώρα δεν λειτούργησα ως κομματική διοίκηση όπως είναι γνωστό σε όλους.
•Καταλαβαίνω την πικρία της κας Πάζιου για την απομάκρυνσή της από τη θέση της. Όπως την ενημέρωσα και τηλεφωνικά, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καρπενησίου δεν διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. αλλά ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.
•Όσον αφορά τα υποτιθέμενα στεγανά ή πιθανές καταγγελίες που υπαινίσσεται η κα Πάζιου την καλούμε να τοποθετηθεί δημόσια πότε ζήτησε στοιχεία και δεν της δόθηκαν και πότε προέκυψε κατά τη διάρκεια της θητείας μου θέμα με οικονομικά ζητήματα του Νοσoκομείου , για τα οποία δεν ενημερώθηκε .
•Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αλλά και όλο το προσωπικό δουλεύει πέραν των ανθρωπίνων δυνατοτήτων , προσπαθώντας να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες της περιοχής , παρόλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν .