Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ» για την Ευρυτανία


------------------ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ----------------- 

Κεντρικός στόχος μας
Είναι η ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη όλων των Περιφερειακών ενοτήτων με προτεραιότητα:

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Την ενίσχυση της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας και με έμφαση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων
Την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων σε συνεργασία με γεωργικές ενώσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών
Την παροχή κινήτρων και εκπαίδευσης των νέων για επαγγελματική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα
Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς για τη βελτίωση της παραγωγής
Τη μεθοδική αξιοποίηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής στον τουριστικό  τομέα


ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Τη διευκόλυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
Τη βελτίωση και συμπλήρωση των λιμενικών και οδικών υποδομών
Τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πιστοποίησης επιχειρήσεων
Τη χρηματοδότηση καινοτομιών
Την προώθηση του προσκυνηματικού, ιστορικού  και του πολιτιστικού τουρισμού
Τη χρηματοδότηση υποδομών συνεδριακού τουρισμού

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την ανάδειξη, προβολή, προστασία και διαχείριση τόπων φυσικού κάλλους
Τη χρηματοδότηση έργων βιολογικών καθαρισμών και αρδεύσεων
Την επανεξέταση περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Την ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Τη διοργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Τη μηχανοργάνωση όλων των Υπηρεσιών της περιφέρειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών με το διαδίκτυο ή και τα ΚΕΠ.
Την ενίσχυση και συμπλήρωση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
Τη χρηματοδότηση ΤΩΝ υποδομών παιδείας
Την αναβάθμιση των υπηρεσιών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
Τη βελτίωση των συγκοινωνιών και του επαρχιακού οδικού δικτύου
Την υποστήριξη και χρηματοδότηση υποδομών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Τη διεκδίκηση αθλητικών υποδομών και αθλητικών προγραμμάτων
Τα προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης
Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών

ΣΤΟΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τη διοργάνωση εκθέσεων προβολής των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προιοντων
Την παροχή κινήτρων για κατανάλωση βιοτεχνικών και βιομηχανικών προιόντων της περιφέρειας από φορείς και ιδιώτες καταναλωτές με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής που οδηγεί, στην βελτίωση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας.

Οι πόροι μας για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας προέρχονται:  
Από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 η οποία περιλαμβάνει:
Τέσσερα (4) εθνικά τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα
Δέκα τρία(13) ενισχυμένα πολυτομεακά και πολυταμειακά περιφερειακά προγράμματα.

Aπό το ΕΣΠΑ διατίθενται
152,16 εκατομμύρια από το ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
138,68 εκατομμύρια από τους εκχωρηθέντες πόρους του Ταμείου Συνοχής.
42,50 εκατομμύρια από τους πόρους του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου(Ε.Κ.Τ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δημιουργία δικτύου παροχής νομικών υπηρεσιών σε άπορους  Ευρυτάνες
Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ι’ Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευρυτανίας για έναρξη ανασκαφών
Κάλυψη της περιφερειακής ενότητας με ασύρματο διαδίκτυο για υποβοήθηση των μαθητών όλων των βαθμίδων και βελτίωση της εκπαίδευσής τους

Διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών του Γ.Ν. Καρπενησίου  καθώς και των κέντρων  Υγείας της περιφερειακής ενότητας


Εξασφάλιση τουλάχιστον μίας μόνιμης  κινητής μονάδας Υγείας για κάλυψη σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας των απομακρυσμένων χωριών

Συντήρηση και βελτίωση υπάρχοντος τοπικού οδικού δικτύου και χάραξη- διάνοιξη - κατασκευής νέου εντός  της  Π.Ε.Ευρυτανίας και σύνδεση με τον Ε65 και την Ιόνια οδό
Δημιουργία  ελικοδρομίων στις έδρες των κύριων Δημοτικών Ενοτήτων 

Δημιουργία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους τομείς μελισσοκομίας -    τυροκομίας - αλλαντοποιίας και αρωματικών φυτών

Ενίσχυση και προώθηση χειμερινού – θερινού και προσκυνηματικού τουρισμού και δημιουργία υποδομών για ιατρικό τουρισμό
 
Ανακήρυξη περιοχών εξαιρετικού κάλλους ως  προστατευμένα πάρκα και δημιουργία χώρων ελεγχόμενου κυνηγίουΓραφείο Τύπου