Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. & ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ μονόδρομος η «Κοινωνικοποίηση»
Γράφει ο Βαγγέλης Κατσιφός
Οικονομολόγος, Διευθυντής Τράπεζας, πρώην Δήμαρχος


Ανησυχεί η τοπική κοινωνία για τη διακοπή των δραστηριοτήτων (πεθαμό) της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ και για την εγκατάλειψη του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ. Σοβαρή μείωση της τοπικής οικονομίας. Αν ανοίξουμε τα αρχεία της εποχής 1996-98 θα βρούμε την αλήθεια. Προσπάθησα τότε, ως Διευθύνων της Εταιρείας, με επιχειρήματα & παραδείγματα για τη βιώσιμη λύση της «Κοινωνικοποίησης» που ήταν: α)ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ να μεταφερθεί σε όλους τους κοινωνικούς φορείς του Νομού: Νομαρχία, Συμβούλια Περιοχής (αργότερα Δήμοι), ΤΕΔΚ, Επιμελητήριο, Ένωση Συν/σμών, Ιδιώτες. β) το Χιονοδρομικό Κέντρο να μεταφερθεί στο Δήμο Καρπενησίου κυρίως, Νομαρχία, όμορους ωφελούμενους Δήμους, Ιδιώτες. Σε όλη την Ελλάδα στις Αναπτυξιακές μετέχουν πολλοί κοινωνικοί φορείς. Έγραφα & δήλωνα «Συνάδελφοι εγκληματείτε, όχι μόνο στη Νομαρχία, γρήγορα θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία.
Είναι του κοινωνικού τομέα και για βιωσιμότητα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι Φορείς του Νομού». Δυστυχώς η Νομαρχία επέβαλλε τη (λάθος) λύση «Νομαρχία ή χάος», μόνο και μόνο από αυταρχισμό, ρουσφετολογισμό & παραγοντισμό (γραβάτα στο Βελούχι). Tο έτος 2000 επέμενα & έγιναν συζητήσεις για «Βιωσιμότητα» με την πλειοψηφία στους 11 Δήμους, αλλά δυστυχώς ξανά μπροστά μας το «Νομαρχία ή χάος». Το χάος προέκυψε & γνωρίζαμε ότι η Νομαρχία θα αποτύχει. Όλα αυτά που συνέβησαν & θα συμβούν τα αναφέραμε επακριβώς από το 1998, αλλά σε «ώτα μη ακουόντων». Τα κροκοδείλια δάκρυα ακούγονται, αλλά ως κύκνειο άσμα. Συγνώμη από όποιους νοιώθουν ενοχλημένοι, αλλά η ανάληψη της ευθύνης είναι αρετή.
Υπάρχει βιώσιμη λύση – μονόδρομος η «Κοινωνικοποίηση», που σημαίνει μετοχική συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων του Νομού & συνεργασία με Ιδιώτες. Ο «Καλλικράτης», οι νέοι Δήμοι & η Περιφέρεια, πρέπει να αναλάβουν σύντομα πρωτοβουλίες.
Την παρακάτω πρόταση για το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ προωθούσα από 1996, επίκαιρη και σήμερα.
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Την «ίδια» εισήγηση κάνω από το 1996, που ξεκίνησα τη μεταβίβαση της Ευρυτανία ΑΕ στην Αυτοδιοίκηση.
1. Το Χιονοδρομικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1981 από δημόσιο ενδιαφέρον και χρηματοδότηση. Στη συνέχεια έγιναν δημόσιες επενδύσεις δίς. Είναι ο πρώτος αναπτυξιακός φορέας του Καρπενησίου και της ευρύτερης περιοχής με ανάλογη διάχυση του οφέλους. Συγχαρητήρια στους τότε και στους μετέπειτα.
2. Η αναπτυξιακή του λειτουργία προκύπτει από τις χρηματικές εισροές που έφερνε και φέρνει εντός του Νομού και τη διανομή των εισροών στους επαγγελματίες και εργαζομένους τους (διάχυση στην τοπική οικονομία), με τη: δημιουργία των υποδομών, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, παραγωγή & διάθεση προϊόντων & εμπορευμάτων. Υπολογίζεται σε 2 δις δρχ η χιονοδρομική ζήτηση + 5 δις το πολλαπλασιαστικό προϊόν της περιοχής = 7 δίς δρχ ετήσιο ανακυκλούμενο μικτό εισόδημα της τοπικής οικονομίας & κοινωνίας.
3. Είναι κοινωνικοποιημένη επιχείρηση στο 100% από το τελικό κοινωνικό οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και από τη διοικητική της σύνθεση και λειτουργία. Σημείωση για την ιδιοκτησία του Χιονοδρομικού: To 1999 υπήρξα ο πρωτεργάτης και αγωνιστής για την μεταβίβαση του Χιονοδρομικού από την Αγροτική Τράπεζα στο Δήμο Καρπενησίου κυρίως, Νομαρχία & όμορους Δήμους. Αυτό δεν το θέλησε η Νομ/κή Αυτδ/ση & τελικά έγινε ιδιοκτήτης εντελώς δωρεάν, αλλά με την ευχή της ΑΤΕbank να μεταβιβάσει το ΧΚ στο Δήμο Καρπενησίου. Είναι τεχνοκρατικό & ηθικό να μη μας διαφεύγει ο σκοπός & ο τρόπος του «δωρεάν».
4. Το κοινωνικό οικονομικό αποτέλεσμα του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ είναι το πρόσθετο εισόδημα που απολαμβάνουν τα νοικοκυριά της περιοχής (κατά σειρά: Καρπενησίου, Ποταμιάς, Δομνίστας, Προυσού, Κτημενίων, Φουρνά). Δεν είναι το κέρδος ή η ζημιά των λογιστικών βιβλίων, αυτό έχει δεύτερη σημασία.
5. Για να μεγιστοποιηθεί το παραπάνω αποτέλεσμα πρέπει να αυξηθούν οι χρηματικές εισροές που δημιουργεί η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου. Αυτό θα προκύψει μόνο με την πρόταση 7α-στ.
6. To Bελούχι είναι για όλη την γύρωθεν περιοχή του. Πρέπει οι περιοχές Κτημενίων και Φουρνά να αξιοποιήσουν την τουριστική δυναμική τους με δρόμο Αγ.Τριάδα – Βελούχι, πού ήδη εγκρίθηκε από την Περιφέρεια. Πρότασή μου από το 1996. (Είναι ο δρόμος που έγινε, δυστυχώς με μεγάλη ανηφόρα 3 χιλ).
7. Προτάσεις για τη νέα μορφή του Χιονοδρομικού Κέντρου με σκοπό την εξασφάλιση, αύξηση και διασφάλιση του κοινωνικού οικονομικού αποτελέσματος, δηλαδή κοινωνικοποίηση:
α) κοινωνική & επιχειρηματική συμμετοχή με μεταβίβαση της επιχείρησης περίπου %: ΤΕΔΚ Ευρυτανίας 10, Νομαρχιακή Αυτ/ση 10, Δήμοι: Καρπενησίου 30, Ποταμιάς 10, Κτημενίων 5, Φουρνά 4, Δομνίστας 4, Προυσού 2, Ιδιωτικός τομέας 25-49 % με ανάλογη μείωση του κοινωνικού τομέα (για τιμή μετοχής παρ.1-6).
β) Να συνταχθεί μελέτη κοινωνικού οφέλους με σκοπό την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα έξοδα (ως τελικός αποδέκτης της ανάπτυξης που δημιουργεί το ΧΚΚ), δηλαδή, με μελέτη, να καθιερωθεί «Χιονοδρομικό Tέλος» με σκοπό την αύξηση του κοινωνικού οικονομικού αποτελέσματος υπέρ του ίδιου του ιδιωτικού τομέα.
γ) Βελτίωση ποιότητας και αύξηση ποσότητας υπηρεσιών και προϊόντων, με συνεχή ετήσια λειτουργία του. Νέες επενδύσεις δις με χρηματοδότηση από επιδοτούμενα προγράμματα σα να είναι ιδιωτική επιχείρηση.
δ)Πρόεδρος & Διευθύνων, πτυχιούχοι (ΠΕ) & εμπειρίας, ύστερα από Ευρωπαϊκή προκήρυξη & αξιολόγηση.
ε) Δημιουργία-σύσταση-λειτουργία ειδικού φορέα διαχείρισης ή εκμετάλλευσης της τουριστικής προσφοράς & ζήτησης (νοοτροπία επαγγελματιών και δημοτών, δεοντολογία επαγγελματιών, πολιτική Αυτοδιοίκησης, κλπ).
στ) Τροποποίηση επωνυμίας σε: Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΕΛΟΥΧΙ Α.Ε., έδρα Καρπενήσι.
8. ΄Αμεση εφαρμογή της πρώτης πρότασής μας 7α, με σύσταση Επιτροπής Χ.Κ.Κ. (από επιστήμονες τεχνοκράτες) και δημόσιας προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετόχους ιδιώτες επιχειρηματίες.
9. Αποκλεισμό ορισμένων μελλοντικών εξελίξεων του Χιονοδρομικού Κέντρου: α) δεν πρέπει ποτέ ο στενός ιδιωτικός τομέας να αποκτήσει την πλειοψηφία, β) δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με επιχειρήσεις συμπληρωματικών τουριστικών υπηρεσιών–προϊόντων. Δεν πρέπει να αφήσουμε να συγκεντρωθεί ο τουρισμός της περιοχής μας σε λίγα χέρια. Η Ευρυτανική φύση είναι όλων.
10. Ευχή να μην συμβεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο ότι συνέβηκε στην Ευρυτανία ΑΕ τα τελευταία χρόνια. Η «διακοπή» της Αναπτυξιακής Εταιρείας οφείλεται στην ιδιοκτησία της μόνο από Νομαρχία «Νομαρχία ή χάος». Να σταματήσει ο ανταγωνισμός της Νομαρχίας και των εκπροσώπων της, έναντι των άλλων Δημόσιων Φορέων και εκπροσώπων τους, γιατί προκάλεσε και προκαλεί υστέρηση στην πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας.
11. Σημείωση για την Ευρυτανία ΑΕ: ανάλογη πρόταση έκανα προς όλους μας από το 1996 μέχρι σήμερα για βιωσιμότητα και αναπτυξιακή λειτουργία (πλήρη κοινωνικοποίησή με αναλογική συμμετοχή του Κοινωνικού & Ιδιωτικού Τομέα: Νομαρχία, ΤΕΔΚ, 11 Δήμοι του Νομού, Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο, Ένωση, Κοιν. Τυμφρηστού; Δήμος Αγίου Γεωργίου; και μικρή συμμετοχή Ιδιωτών). Δεν έγινε δεκτή από Νομαρχία με το «Νομαρχία ή χάος» και η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια με σωρεία αρνητικών για το Νομό. Η πρότασή μου θα εξασφάλιζε τη «Βιωσιμότητα» με προγράμματα και υποστήριξη των Δήμων.
12. Σήμερα το 2011: α) ξαναεπιμένω στην «Κοινωνικοποίηση» του Χ.Κ.Κ. με Δήμο Καρπενησίου 55%; Δήμο Αγράφων 10%; Περιφέρεια 10%; Εμπορ/κό Επιμελητήριο 10% και Ιδιώτες 15-25%. β) στη λειτουργία αναπτυξιακής εταιρείας στον κάθε Δήμο με σκοπό τη «Διαχείριση της Ανάπτυξης των περιοχών τους».
*Κατσιφός Βαγγέλης, Οικονομολόγος, Δντής ΑΤΕbank, Δήμαρχος Αγράφων 1999-02, Δ. Σ. Aγράφων 2003-2014, Σύμβουλος ΤΕΔΚ 1999-02 & 2003-06, Διευθύνων Ευρυτανία ΑΕ 1994-98, κλπ.