Δευτέρα 25 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο με 12 θέματα στην Ημερήσια διάταξη εκ των οποίων τα 2 αφορούν την Ευρυτανία

Την 3η Τακτική του Συνεδρίαση, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Η συνεδρίαση που θα έχει 2 θέματα που θα αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτανίας, θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 3 / 28-3-2011.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση τουΜετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έτους 2011. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Δ. 23/2000. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Δ. 23/2000. Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού σε ζώνες αλιείας οστράκων της Περ. Ενότητας Εύβοιας».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), για το έτος 2011.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τόκους , έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Ίδιων Πόρων, έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διάφορων Φορέων, έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σταδίων και εντολή για εκτέλεση των επομένων σταδίων της μελέτης: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ)», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.