Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις ηλεκτρικών συσκευών από τη ΔΕΗ;

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν στον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ, καταναλωτές της ΔΕΗ από την Δυτ. Ευρυτανία, σχετικά με τη μη αποζημίωση από την πλευρά της Επιχείρησης για ζημιές που έχουν γίνει σε ηλεκτρικές συσκευές των σπιτιών τους, υπαιτιότητα της ΔΕΗ.


Οι καταναλωτές που έπαθαν αυτές τις ζημιές, τέλη του 2010, με αιτήματά τους ζήτησαν από την ΔΕΗ Καρπενησίου, να αποζημιωθούν και η ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ/Π/Ρ/ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, απαντώντας με έγγραφό της, ζήτησε από τους καταναλωτές να προσκομίσουν στα γραφεία της Γρανίτσας, τα πρωτότυπα παραστατικά (αποδείξεις – τιμολόγια και κατεστραμμένα υλικά/συσκευές), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσης.


Οι καταναλωτές, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγγράφου, συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία και τα υπέβαλαν στην ΔΕΗ για τα περεταίρω.

Δυστυχώς γι΄ αυτούς, πέρασε τόσος καιρός από την ημέρα που έλαβαν το έγγραφο – απάντηση της ΔΕΗ (Φεβρουάριος 2011) και παρότι αναγκάστηκαν να προβούν στην αγορά νέων συσκευών και να υποστούν μια μεγάλη ταλαιπωρία, για να αποκαταστήσουν την βλάβη, να τρέξουν να βρουν τα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν, πήραν την απάντηση ότι το θέμα βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ στην Περιφέρεια, στη Λαμία για τα περαιτέρω.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΔΕΗ

Για το μείζον αυτό θέμα, επικοινωνήσαμε με τα κεντρικά της ΔΕΗ στην Αθήνα και πήραμε την απάντηση ότι η διοίκηση της επιχείρησης απέστειλε στις κατά τόπους υπηρεσίες οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, σημειώνοντας ότι οι αποζημιώσεις θα είναι έως 300 ευρώ για μονοφασικές παροχές και έως 400 ευρώ για τριφασικές ανά συμβάν και καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα προ 5 ημερών, με απόφαση της Διοίκησης, η ΔΕΗ στο εξής, για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές λόγω υπέρτασης θα δίνει στους καταναλωτές, αποζημιώσεις έως 400 ευρώ και μάλιστα η διαδικασία θα εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης από την αρχή του χρόνου.

Οι προϋποθέσεις για την καταβολή της αποζημίωσης είναι οι εξής:

α) Ο καταναλωτής να ενημερώσει τη ΔΕΗ για τη βλάβη και να υποβάλει την αίτηση αποζημίωσης, αν είναι δυνατόν την ίδια ημέρα ή σε προθεσμία τεσσάρων ημερών από το συμβάν.

β) Η βλάβη να μην οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, αλλά σε τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού.

γ) Ο καταναλωτής να θέσει στη διάθεση της ΔΕΗ επί δύο ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη, προς έλεγχο πριν από την επισκευή του.

δ) Ο καταναλωτής να θέσει στη διάθεση της ΔΕΗ παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:

- Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση και

- Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

ε) Ο καταναλωτής να υπογράψει δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι η ζημιά οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ και ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από τη ΔΕΗ ως αποζημίωση είναι απολύτως εύλογο.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ αποζημιώνει πλήρως (δεν ισχύουν δηλαδή τα όρια των 300 - 400 ευρώ) τους καταναλωτές για βλάβες συσκευών που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα υπαλλήλων της ή συνεργαζόμενων εργολάβων, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τιμολόγια επισκευών).

Αντίθετα αν η βλάβη οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα χορηγείται αποζημίωση. Τέτοιοι λόγοι είναι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, σεισμοί, απρόβλεπτες παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), απεργίες, οι ζημιές από τρίτους που δεν μπορούν να αποφευχθούν όπως πτώσεις αεροπλάνων, τρομοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις, τραυματισμοί υποβρυχίων ή υπογείων καλωδίων, βλάβες από τροχαία ατυχήματα, και παρόμοιες πράξεις. Η ΔΕΗ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων για αποζημιώσεις σε 15 ημέρες και η αποζημίωση, εφόσον το αίτημα του καταναλωτή κρίνεται θετικά, θα καταβάλλεται ένα μήνα μετά.

Η ΔΕΗ αποφάσισε ότι η νέα διαδικασία αποζημίωσης ισχύει από τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011, ωστόσο συμφωνήθηκε με τη ΡΑΕ να εξετασθούν αναδρομικά και υποθέσεις καταναλωτών που είχαν υποβάλλει αίτηση αποζημίωσης εντός του 2011, έστω και αν δεν είχαν υποβληθεί στην προθεσμία των τεσσάρων ημερών μετά την ημέρα του συμβάντος, εφόσον βεβαίως προσκομισθούν παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου και υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τον καταναλωτή.

Οι οδηγίες για την είσπραξη των αποζημιώσεων θα διατίθενται σύντομα στα καταστήματα της ΔΕΗ, ενώ θα αποσταλούν στους καταναλωτές και με τους φακέλους των λογαριασμών.

Το θέμα είναι ότι οι καταναλωτές της Ευρυτανίας που έχουν πάθει ζημιά, έχουν υποβάλει το αίτημά τους και τα σχετικά παραστατικά εδώ και αρκετό καιρό (Νοέμβριο του 2010) και ακόμη τίποτε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες αποζημιώσεις από την ΔΕΗ, καθότι οι καταναλωτές έχουν βρεθεί σε απόγνωση, ενώ το ποσό της αποζημίωσης που λέει η ΔΕΗ, μπορεί να μην φτάνει στις περιπτώσεις που η ζημία που προκλήθηκε είναι μεγαλύτερη. Τι θα γίνονταν σε οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής από την πλευρά των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ; Απλά τώρα θα είχαν ΦΩΣ, μόνο από λαμπάδες…