Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Στη Χαλκίδα, οι εργασίες της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στη Χαλκίδα, έγινε, στις 4 Ιουλίου η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Από τα θέματα που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν, ξεχωρίζουν οι αποφάσεις για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για τα σχολεία της Ερέτριας και Αγίου Αιδηψού, η συμμετοχή της Περιφέρειας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE + και η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα δακοκτονίας.

Σε ότι αφορά τις Προγραμματικές Συμβάσεις, πρόκειται για τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Ερέτριας και Ιστιαίας – Αιδηψού,  προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να αναλάβουν, μετά την χρηματοδότηση και την ένταξή τους, την υλοποίηση έργων για δύο σχολεία :
Την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας, προϋπολογισμού 2.750.000 €. Είναι ένα νέο πλήρες σχολικό συγκρότημα, με 10 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πληροφορικής, εργαστηρίου και ολοήμερης διδασκαλίας, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, γραφεία, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους.
Το κτίριο προσθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού, προϋπολογισμού 365.000 €, με νέες αίθουσες και βοηθητικούς χώρους.
Οι Προγραμματικές Συμβάσεις με την Περιφέρεια, στοχεύουν στην υποβολή πλήρων και ώριμων προτάσεων των έργων στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για σημαντικά έργα στην Ερέτρια και στον Άγιο Αιδηψού, που αναβαθμίζουν τις συνθήκες εκπαίδευσης και βελτιώνουν το σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς «Διαμορφώνουμε, με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, μια εποικοδομητική συνεργασία με τους Δήμους, που γίνεται πράξη με τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μας υπηρεσιών να υλοποιήσουν σημαντικές και αναγκαίες παρεμβάσεις για τους πολίτες και την κοινωνία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την τεχνογνωσία και τη στελεχιακή επάρκεια που διαθέτει, συνδράμει ουσιαστικά την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στην χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων σε όλη τη Στερεά Ελλάδα»
Επίσης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE + με τίτλο «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000  της Στερεάς Ελλάδας : Εθνικός Δρυμός Οίτης και όρος Καλλίδρομο».
Πρόκειται για μια πρόταση με στόχο την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία των ειδών και των οικότοπων στην Οίτη και στο Καλλίδρομο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας.
Οι δράσεις της πρότασης περιλαμβάνουν :
Μελέτη και προστασία οικότοπων και ειδών προτεραιότητας
Φύλαξη – εποπτεία – πυροπροστασία της περιοχής
Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Η πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το  LIFE +, με συνεργαζόμενους φορείς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμους της Φθιώτιδας, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το ΕΘΙΑΓΕ.
«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε πρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς «για να υλοποιήσουμε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στη Στερεά Ελλάδα. Σήμερα, προτείνουμε για την Οίτη και το Καλλίδρομο, αλλά βεβαίως κάθε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας είναι για μας στο κέντρο των στόχων και των επιλογών μας για την αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος».
Ακόμα, με τροποποίηση του προϋπολογισμού εγγράφεται προς υλοποίηση το πρόγραμμα δακοκτονίας στις περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 2.258.966 €.
Επίσης εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων επί της δημοτικής οδού Στόμιο-διασταύρωση με ε.ο 8(Οξύλινθος-Πλατάνα).
Τέλος, ειδική και εκτεταμένη παρουσίαση έγινε για τα προβλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας από τον Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μπουραντά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση  στα έργα που αφορούν στο οδικό δίκτυο. Επιδίωξη της Περιφέρειας είναι τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν από το Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος αλλά και από χρηματοδοτικά εργαλεία εθνικών πόρων.
Ο κ. Περγαντάς, με την ευκαιρία των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Χαλκίδα, τονίζει : «Οι αρχές του δεύτερου εξαμήνου της αιρετής Περιφέρειας, μας βρίσκει σε πλήρη δραστηριοποίηση για προτάσεις, χρηματοδοτήσεις και υλοποίηση έργων. Είμαστε σε καιρό εντατικής δουλειάς, που θα αρχίσει να δίνει αποτέλεσμα ορατό σε όλους. Ξεκινάμε την υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών έργων στη Στερεά Ελλάδα. Όλο το σχήμα της Περιφέρειας θα γίνει σίγουρα πολύ πιο αποδοτικό, αφού πριν από λίγες μέρες αναλάβαμε σημαντικές αρμοδιότητες, με κορυφαίο το ΕΣΠΑ. Είμαστε έτοιμοι, να δουλέψουμε και να πετύχουμε το καλύτερο για τη Στερεά”.