Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

ΤΕΣΣΕΡΑ STOP ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Δεν προκύπτει τώρα θέμα απολύσεων στο Δημόσιο διαβεβαίωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, κατά τη σημερινή του ενημέρωση προς τους συντάκτες του υπουργείου. Κι αυτό γιατί, όπως είπε, με το Μεσοπρόθεσμο προκειμένου να φτάσουμε στις απολύσεις προηγούνται τέσσερα στάδια: Μετατάξεις, μερική απασχόληση, εργασιακή εφεδρεία και εθελούσια έξοδος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο και το γεγονός ότι αφενός το 1 προς 10 (μία πρόσληψη ανά δέκα απολύσεις) ισχύει μόνον για το 2011 και από το 2012 επιστρέφουμε στο 1 προς 5 και αφετέρου ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων αναμένεται να είναι μεγάλος, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θεωρεί ότι δεν θα χρειαστεί παρά μόνο το πρώτο στάδιο, δηλαδή, οι μετατάξεις: "Η πολιτική της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει κεφάλαιο απολύσεων", είπε χαρακτηριστικά, έχοντας προφανώς υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία. Πρόσθεσε πάντως ότι αν κάποιος υπάλληλος δεν μπορεί να χρησιμοποίησει κάποια από τις παραπάνω δυνατότητες τότε μόνο μπορεί να προκύψει απόλυση.
Επισπεύδεται το Γενικό Μισθολόγιο:
Αναφερόμενος στο Γενικό Μισθολόγιο σημείωσε πως επισπεύδεται από την πλευρά του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης χωρίς πάντως να προσδιορίσει το χρόνο κατάθεσης του στη Βουλή. Προσδιόρισε πάντως ως βασικούς στόχους του την εξάλειψη των τεράστιων, όπως είπε, μισθολογικών ανισοτήτων από υπουργείο σε υπουργείο και τη σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα.
Όσον αφορά το βαθμολόγιο κατέστησε σαφές ότι δεν θα είναι πλέον αυτοδίκαια η προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το χρόνο παρανονής στη θέση αλλά θα προκύπτει μέσα από αξιολόγηση.
Επιπλέον, ο κ. Ρέππας τόνισε ότι στόχος είναι να καθιερωθεί η έννοια του κρατικού υπαλλήλου, που δεν θα ανήκει σε συγκεκριμένο υπουργείο, ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Αξίζει να υπογραμμιστεί πως ο Δ. Ρέππας αναφέρθησε σε Γενικό Μισθολόγιο, και όχι Ενιαίο, καθώς, όπως ανέφερε, κάποια ειδικά μισθολόγια δε θα καταργηθούν, όπως, για παράδειγμα, αυτά των γιατρών του ΕΣΥ και των δικαστικών.