Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

Η Δ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας για την ρυθμιστική


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας εκτιμά ότι η αύξηση των τελών για την ανανέωση των κυνηγετικών αδειών, που αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τη δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα οικογενειακά εισοδήματα, αλλά ούτε και τα ανταποδοτικά οφέλη που η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει προς την κοινωνία των κυνηγών.
Ο κόσμος των κυνηγών που σήμερα αποτελεί τον κύριο «αιμοδότη» του Πράσινου Ταμείου, προέρχεται από τις τάξεις εκείνες του πληθυσμού που σήμερα δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, την ανεργία και την υποαπασχόληση. Για ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς λόγους, στη δική μας χώρα το κυνήγι δεν υπήρξε ποτέ υπόθεση των προνομιούχων και των κοινωνικών «ελίτ» όπως αλλού, αλλά μέρος της κουλτούρας και των προτεραιοτήτων των απλών ανθρώπων.

Γι’ αυτό και σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, το ύψος των τελών για την ανανέωση των κυνηγετικών αδειών, θα έπρεπε να εξασφαλίζει το ίδιο «δικαίωμα» προς όλους, κυρίως μάλιστα προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Επιπλέον, η υπουργική απόφαση που αγνόησε εν τέλει τις σχετικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις των κυνηγετικών οργανώσεων, ανακυκλώνει μια διαχρονικά εσφαλμένη αντίληψη.

Οι αυξήσεις θα μπορούσαν ίσως να γίνουν αποδεκτές, αν η Πολιτεία είχε φροντίσει με δεσμευτικό τρόπο να αποδειχθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας τους σε δράσεις για τη βελτίωση των βιοτόπων και την αύξηση των θηραματικών πληθυσμών. Δυστυχώς, όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, καθώς οι εισφορές των κυνηγών ουσιαστικά…εξαφανίζονται για να καλύψουν άλλες «ανάγκες», συχνά…εχθρικές και προς το ίδιο το κυνήγι!

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας θα παρακολουθήσει στενά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την… πορεία και την κατεύθυνση των «εκροών» του Πράσινου Ταμείου, στις οποίες καταλήγουν οι εισφορές των κυνηγών από τις ανανεώσεις των αδειών θήρας. Ελπίζουμε, η παρουσία του υπουργού κ Γ. Παπακωσταντίνου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. να διασφαλίσει τη διαφάνεια που επιβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πόρους που προέρχονται από το υστέρημα των κυνηγών – πολιτών της…
Πέρα από το «εισπρακτικό» σκέλος της, η Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. αναγνωρίζει τη συμβολή του υπουργού στην έκδοση μιας ρυθμιστικής που δεν ανατρέπει το θεσμικό πλαίσιο για το κυνήγι, όπως φιλοδοξούσε η προκάτοχός του. Η παρουσία του φαίνεται να βάζει τέλος στην προκατειλημμένη στάση απέναντι στην κοινότητα των κυνηγών, που συστηματικά είχε καλλιεργηθεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. όλο το προηγούμενο διάστημα…

Ευχόμαστε η ίδια στάση να συνεχιστεί και στο μέλλον, γιατί γύρω από το κυνήγι υπάρχουν ανοιχτά μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα, που έχουν ανάγκη την απροκατάληπτη διάθεση συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.