Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

«Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΟΙ ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ

Ο ισολογισμός του 2010 επιβεβαιώνει δυστυχώς όσα τα τελευταία χρόνια αναφέρουμε με συνεχείς ανακοινώσεις και δελτία τύπου, όσο και με τις παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμος για άλλη μια φορά εμφάνισε το 2010 έλλειμμα (ζημίες) 940.142,62€ και συνεπώς οι συσσωρευμένες ζημίες των τελευταίων ετών ανέρχονται στο ποσό των 2.669.993,61€!!!
Η χρονιά του 2010 αύξησε τις συσσωρευμένες ζημίες του δήμου κατά 54,24%!!!!!

 Δυστυχώς αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη και το μέλλον θα φαντάζει πολύ δύσκολο όσον αφορά πιθανή ανάκαμψη της οικονομικής δυνατότητας του δήμου, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον σαν το σημερινό, όπου τόσο τα έκτακτα έσοδα (επιχορηγήσεις του κράτους), όσο και τα τακτικά (πληρωμές από δημότες) τίθενται εν αμφιβόλω.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η νέα δημοτική διοίκηση δεν είναι υπόλογη των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα αφορούν το έτος 2010. Η νέα δημοτική αρχή έχει την ευθύνη για τον ισολογισμό του έτους 2011, με ευθύνη ενσωμάτωσης των πρώην καποδιστριακών δήμων.  Καθώς ο καποδιστριακός δήμος Καρπενησίου είναι και ο μεγαλύτερος καθώς και πιλότος στην χάραξη της νέας πολιτικής, εφιστούμε την προσοχή για την λήψη μέτρων, προκειμένου του χρόνου τέτοια εποχή να μην έχουμε τα ίδια δυσάρεστα αποτελέσματα. Τα τελευταία οκτώ έτη, μόνο η χρονιά όπου υπήρξε έκτακτη εισφορά λόγω της επέκτασης του σχεδίου πόλεως υπήρξε πλεόνασμα, δηλαδή ήταν «έκτακτο». Οι υπόλοιπες παρήγαν ζημίες, εξ’ ου και τονίζαμε την λάθος κατεύθυνση σύνταξης και παρακολούθησης των τόσο σημαντικών θεμάτων του προϋπολογισμού και του απολογισμού. Ο νέος δήμος πρέπει να παρακολουθεί επισταμένως τα οικονομικά του και κυρίως να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Τα όποια έξοδα έγιναν φέτος  μακάρι να φέρουν έσοδα μέσω του πολλαπλασιαστή εισοδήματος, άλλως θα συντείνουν στην αύξηση των ζημιών.
Μεταξύ των προτάσεων που καταθέσατε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έγινε στις 21/9/2011 για το θέμα του ισολογισμού 2011 ήταν
•η εφεξής συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών (αποδοτικότητας, ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, δομής κεφαλαίων) διαχρονικά και διακλαδικά με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και την άμεση εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισής τους.
•η προσήλωση του δήμου σε τακτικά παρά έκτακτα έσοδα
•η πραγματοποίηση δαπανών με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα που θα έχουν αναφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και όχι άσκοπων δαπανών.
•η βέλτιστη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων (αναζήτηση προϊόντων από συνεργαζόμενες τράπεζες)
•η ΑΜΕΣΗ εφαρμογή των παρατηρήσεων των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών που κάνουν  τα τελευταία χρόνια
•η απάλειψη κάθε λογής ανούσιων δαπανών που θα υποδειχθούν από τους υπαλλήλους του δήμου και τους δημότες μέσα από δημόσια διαβούλευση
Τέλος προτείναμε τη σύσταση  άμισθης ανεξάρτητης επιτροπής , ένα μικρό ευέλικτο σχήμα, στην οποία συμμετέχουν και δημότες με επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα έχει πρόσβαση στα οικονομικά του δήμου και θα προτείνει ανά τρίμηνο λύσεις.
Επειδή ο ισολογισμός δεν είναι μόνο προσθαφαιρέσεις και αριθμητικές πράξεις αλλά είναι αποτέλεσμα της φιλοσοφίας σύνταξης του προϋπολογισμού η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου καταψήφισε  τον ισολογισμό.