Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

(Ιωα. ιθ’, 25-27 και κα’, 24-25)Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, τη Μετάσταση του οποίου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, πριν γίνει μαθητής του Χριστού, ήταν μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου. Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο ονομάστηκαν βοανεργές, που σημαίνει υιοί της βροντής.
Προσήλθε νεότατος στον όμιλο των μαθητών του Κυρίου και πέθανε σε βαθύ γήρας. Υπήρξε ο μαθητής τον οποίον αγαπούσε ο Κύριος. Αυτό το τονίζει ιδιαίτερα ο ίδιος ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του. Σε μία δε από τις διηγήσεις του που αναφέρονται στις εμφανίσεις του Κυρίου μετά την Ανάστασή Του, γράφει συγκεκριμένα, «επιστραφεὶς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητὴ ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ος και ανέπεσεν εν τω δείπνω επὶ το στήθος αυτού και είπε· Κύριε, τις εστίν ο παραδιδούς σε;».

Ο Ιωάννης αποδείχτηκε άξιος αυτής της αγάπης του Χριστού. Αξιώθηκε να βρεθεί μαζί με τον Πέτρο και τον αδελφό του Ιάκωβο στο όρος Θαβώρ κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου και να απολαύσει το εξαίσιο εκείνο θέαμα. Εκεί άκουσε και τη φωνή του Θεού Πατέρα να λέει για το Χριστό, Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός στον Οποίον ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε. Ο Ιωάννης παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς τα δραματικά γεγονότα της δίκης του Κυρίου καθότι ήταν γνωστός στον Αρχιερέα. Αυτός μάλιστα μεσολάβησε και επέτρεψαν και στον Πέτρο να εισέλθει στο εσωτερικό της αυλής. Στον Ιωάννη που στεκόταν κάτω από το Σταυρό, όπως είναι γνωστό, ό Κύριος ανέθεσε ακόμη και τη φροντίδα της Θεοτόκου.

Ο Ιωάννης αγάπησε πολύ το Θεό και τους ανθρώπους και ονομάστηκε Ευαγγελιστής της αγάπης, γιατί πολλά έχει πει και για την αγάπη. Η αγάπη του αυτή εκδηλώθηκε ποικιλοτρόπως. Διηγούνται ότι ένας νέος μαθητής του παρασύρθηκε κάποτε από κακές συναναστροφές και κατέληξε να γίνει ληστής. Όταν ο Ιωάννης επέστρεψε στον τόπο εκείνο και πληροφορήθηκε την ανταρσία του νέου, παρά το γήρας του και τις συστάσεις των γνωστών του να μη εκτεθεί σε κίνδυνο, εξήλθε σε αναζήτηση του μαθητή, ως άλλος τσοπάνος που αναζητεί το χαμένο πρόβατό του. Και πράγματι, με τη χάρη του Θεού, ο ληστής συγκλονισμένος από την αγάπη του Αποστόλου ήρθε σε συναίσθηση και μετάνοια, και επέστρεψε στον Ουράνιο Πατέρα, όπως ο άσωτος υιός της παραβολής του Κυρίου.Με το παράδειγμά του αυτό και με όλα όσα υπέφερε στη ζωή του, διδάσκει ο Ιωάννης τους ανθρώπους να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα για να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού.

Ο Ιωάννης από την Έφεσο εξορίστηκε στην Πάτμο όπου και, όπως είναι γνωστό, δέχτηκε την Αποκάλυψη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, επειδή δε μπορούσε να μιλάει πολύ, επαναλάμβανε τη φράση «τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Ο Ιωάννης πέθανε σε μεγάλη ηλικία, και σύμφωνα με την παράδοση, ο τάφος του βρέθηκε κενός μετά την ταφή του. Έτσι το σώμα του μετατέθηκε πριν από την ανάσταση που θα είναι κοινή για όλους. Αυτή τη μετάσταση του Ιωάννη η Εκκλησία τη γιορτάζει και την τιμάει κάθε χρόνο σαν σήμερα.