Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάζει στις 30/9 το Δ.Σ. Αγράφων

Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, το Δ.Σ. Αγράφων με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
ΘΕΜΑ 1ο.«Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 2ο.«Αποδοχή χρηματοδότησης (ΚΕΠ).» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 3ο.«Αποδοχή χρηματοδότησης (ΚΕΠ Αποδοχή χρηματοδότησης (Σύμβασης Έργου ΚΕΠ)» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 4ο.«Διάλυση σύμβασης» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 5ο.«Έγκριση  Α.Π.Ε. έργων» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 6ο.«Υποβολή Αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξη 2007-2013» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
ΘΕΜΑ 7ο.«Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στον άξονα 1» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
ΘΕΜΑ 8ο.«Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στον άξονα 4» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
ΘΕΜΑ 9ο.«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 10ο.«Μείωση εγγυητικών του έργου» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 11ο.«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
ΘΕΜΑ 12ο.«Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 13ο.«Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών Γ΄ Κατανομή» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 14ο.«Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  εκμίσθωσης ακινήτων» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 15ο.«Μεταφορά χρηματικών υπολοίπων από το Τ. Π. & Δανείων» (Εισηγητής : ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 16ο.«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)