Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

«Διευθέτηση αδειών θήρας στην Δυτική Ευρυτανία»

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση που υπήρξε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προς το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας, μετά την επαφή που είχε ο Βουλευτής με την Γενική Γραμματέα κ. Καλλιόπη Γερακούδη, εκδόθηκε εντολή προς το Δασαρχείο Καρπενησίου να οριστεί άμεσα υπάλληλος, αρμόδιος για τη θεώρηση αδειών θήρας, ο οποίος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρανίτσας κ. Τάκη Γεωργαλή, θα μεταβαίνει μία ή και δύο φορές την εβδομάδα αν χρειασθεί, στο Δασονομείο Γρανίτσας, για την έκδοση και θεώρηση αδειών θήρας. Με τον τρόπο αυτό διευθετείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και διευκολύνεται το έργο της Υπηρεσίας.