Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Συστάσεις από τη Γ.Γ. προς τους Δήμους για ορθολογική χρήση των κρατικών οχημάτων

Να κάνουν ορθολογική χρήση των κρατικών οχημάτων που διαθέτουν ώστε να εξοικονομούνται πόροι από την κατανάλωση καυσίμων ζητά με έγγραφό της προς τους ΟΤΑ η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Κ. Καλλιόπη Γερακούδη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας υλοποιώντας την Κυβερνητική πολιτική, περί περιορισμού των δαπανών του Δημοσίου, από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε και εφάρμοσε πολιτικές με στόχο να συμβάλει στον περιορισμό των δαπανών, ου επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό και να βοηθήσει να εξαλειφθούν τα φαινόμενα σπατάλης δημοσίου χρήματος.
Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο 2010 σαν κρατική Περιφέρεια Θεσσαλίας πέτυχε μείωση των λειτουργικών δαπανών σε ποσό πάνω από 2 εκ. ευρώ (ενοίκια, αποσύρσεις αυτοκινήτων, υπερωρίες, μείωση δαπανών για ταξίδια και έντυπα κ.τ.λ.).
Τους τελευταίους μήνες όμως προσκομίζονται στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αιτήματα των Ο.Τ.Α. για έγκριση υπέρβασης καυσίμων των οχημάτων τους. Τα αιτήματα στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύονται με ανεπαρκή αιτιολογία γεγονός που οδήγησε τη Γενική Γραμματέα να ζητήσει με έγγραφο της προς όλους τους Ο.Τ.Α. να σταματήσουν την αλόγιστη χρήση κρατικών οχημάτων.
«Η εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επιβάλλει την περιστολή των δαπανών και κατά συνέπεια την εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων, περιορίζοντας τις μετακινήσεις στις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ», αναφέρει στο έγγραφο της η κ. Γερακούδη και καθιστά σαφές πως στο μέλλον οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΝ θα εγκρίνουν υπέρβαση κατανάλωσης καυσίμων των κρατικών οχημάτων των Ο.Τ.Α.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1450/550/82 (ΦΕΚ 93 Β’), υπέρβαση της κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, δικαιολογείται μόνο λόγω απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών όπως εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.τ.λ.