Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημέρωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων


Το Τμήμα Κτηνιατρικής ενημερώνει τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στο Νομό Ευρυτανίας ότι πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την επικείμενη αναχώρησή τους τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για την έκδοση της άδειας μετακίνησης.
Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος, λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης της Υπηρεσίας ή αναχώρησης του κοπαδιού χωρίς ενημέρωση, δε θα εκδίδονται άδειες διακίνησης.