Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίασε σε Ειδική και Τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Συνεδρίασε σε Ειδική και Τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας όπου συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας και η υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας
Στη Λαμία, στις 21 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, Ειδική και Τακτική.Στην Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώθηκε θεσμικά η διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου και
πολύπλευρου σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
Ως «σύνολο συνεκτικών παραμέτρων και πολιτικών», χαρακτήρισε στην τοποθέτησή του, το Επιχειρησιακό Σχέδιο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, «αφού περιλαμβάνει : από το περιεχόμενο του καλαθιού, μέχρι τον προσδιορισμό των οργανωτικών, εμπορικών και διοικητικών δομών, καθώς και των πολιτικών, των μέσων και των χρηματοδοτικών πόρων που συνθέτουν το περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα επιχειρηθεί η πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσφέρει ο πρωτογενής τομέας της Στερεάς Ελλάδας.»
και συνέχισε επισημαίνοντας :
«Το κείμενο του καλαθιού αγροτικών προϊόντων, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και εποικοδομητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή μας για ανοιχτή και ειλικρινή σχέση διαλόγου και συναπόφασης σε όλα τα μεγάλα θέματα της Περιφέρειάς μας.
Δίνοντας ξεχωριστή βαρύτητα στην πρωτογενή παραγωγή και θεωρώντας επιβεβλημένο να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος, σχεδιάσαμε το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων. Μια ιδέα καινοτομική, μια ιδέα που έρχεται να δώσει ώθηση και εξωστρέφεια στον πρωτογενή τομέα.
Κεντρικός μας άξονας είναι να επενδύσουμε στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας.
Στόχος μας είναι η ανάδειξη των κατά τόπους προϊόντων, χαρακτηριστικών της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής.
Επιδιώκουμε γύρω από το «καλάθι» προϊόντων να αναπτύξουμε ένα πλέγμα επενδύσεων στις υποδομές, στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων.
Κι αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο των αγροτών, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου της Στερεάς Ελλάδας.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί περιφερειακή συνείδηση για τα τοπικά προϊόντα, ώστε να ωφεληθεί η ντόπια παραγωγή και οικονομία.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το καλάθι αγροτικών προϊόντων, που παρουσιάζεται για συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μια χειροπιαστή, μια σημαντική απόδειξη για τις κατευθύνσεις μας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μια κατεύθυνση, με συγκεκριμένο προσανατολισμό, με συγκροτημένες πολιτικές. Πολιτικές που θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας, για να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν συμβάλλοντας σε μια νέα εποχή για την αγροτική οικονομία, σε ένα νέο τοπίο για τις προοπτικές του πρωτογενή τομέα.»
Σε συνέχεια της Ειδικής, ακολούθησε η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν :
Το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου προγράμματος για την προώθηση και την ανάπτυξη της Περιφέρειας, που θεσμοθετήθηκε με το Νόμο του Καλλικράτη.
Στη διαδικασία εκπόνησης, στα χαρακτηριστικά, στην ευρεία διαβούλευση και στο περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας το μεταβατικό χαρακτήρα της περιόδου που διανύει η αυτοδιοίκηση σε θεσμικό, λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά τόνισε :
«Σ΄αυτό το «δύσκολο» και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εμείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε προχωρήσει σημαντικά το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υλοποιείται σε γενικές γραμμές σε δύο φάσεις :
Στην Α΄Ενότητα, που είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και συζητούμε σήμερα &
Στην  Β ΄Ενότητα, που είναι ο Επιχειρησιακός – Οικονομικός Προγραμματισμός
Εμείς επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων στην εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, πριν από την εισαγωγή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προχωρήσαμε  σε μια προκαταρκτική διαδικασία διαβούλευσης, σε μια – αν θέλετε - εξωθεσμική διαδικασία διαβούλευσης, με όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους Βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός μας ήταν να συναθροίσουμε προτάσεις και επισημάνσεις, έτσι ώστε να είμαστε όλοι συμμέτοχοι και κοινωνοί μιας προσπάθειας, που αποτελεί το βασικό προγραμματικό εργαλείο της Περιφέρειάς μας.
Σήμερα, είναι παραγωγικό να συζητήσουμε πάνω στην «καρδιά» του Στρατηγικού Σχεδιασμού, που είναι το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.  Είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός, που αποτυπώνεται σε στόχους.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,  στους στόχους να συμπεριληφθεί το σύνολο των θεμάτων που πρέπει και μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Να τονίσουμε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι επιβεβλημένο να κινηθεί στο πλαίσιο του εφικτού, περιλαμβάνοντας τις δυνατότητές μας ως Περιφέρεια. Άλλωστε μέσα από την εξειδίκευσή του θα αξιολογούμαστε και θα κρινόμαστε. Γι΄αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και σαφήνεια τόσο ως προς τις κατευθύνσεις του, όσο και ως προς τον τρόπο που αυτές θα υλοποιηθούν.
Προσδοκούμε ότι το κείμενο θα μας εκφράζει όλους και θα δημοσιοποιηθεί ως αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ελπίζουμε δε, ότι στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς και την κοινωνία, που θα κορυφωθεί με συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα εμπλουτιστεί με καινοτόμες και ρεαλιστικές ιδέες και προτάσεις, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες και εφαρμόσιμο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειάς μας για τα επόμενα χρόνια, με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση και δρομολόγηση έργων και ενεργειών προς όφελος της Στερεάς Ελλάδας και των συμπολιτών μας.»
Η υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τίτλο «Προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού»
Η πρόταση, προϋπολογισμού 473.550 €, αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος τοπικής δράσης για την προώθηση της δημόσιας υγείας μέσα από τα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς (διευθυντές σχολείων και δασκάλους) στα τοπικά όργανα διοίκησης των Δήμων και την τοπική κοινωνία.
Στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση των συνθηκών υγείας στα σχολεία, μέσα από δράσεις που θα προωθούν την υγιεινή των χώρων και με δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της διατροφής των μαθητών, με την τήρηση του προγράμματος εμβολιασμών, με προστασία από ναρκωτικά, κ.λ.π. Παράλληλα η υλοποίηση της πρότασης θα δημιουργήσει για την Περιφέρεια μια τεχνογνωσία και ένα μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης ενεργειών προώθησης της δημόσιας υγείας, με μετρήσιμα στοιχεία και δείκτες.
«Σημαντικές, ουσιαστικές και παραγωγικές» χαρακτήρισε τις διαδοχικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς : «Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν μεγάλα θέματα, με ολοκληρωμένα σχέδια προγραμματισμού, που αφορούν τη δραστηριότητα της Περιφέρειας. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του προγράμματός μας για το καλάθι αγροτικών προϊόντων και τον πρωτογενή τομέα, ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει το συνολικό μας σχεδιασμό για την παρούσα θητεία, σε όλους τους τομείς παρεμβάσεων της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής της διάρθρωσης.
Τα θέματα των σημερινών συνεδριάσεων είναι το επιστέγασμα μιας σύνθετης και δύσκολης δουλειάς, που αποτελεί την καθημερινότητά μας στην Περιφέρεια. Κι είναι πολύ σημαντικό αυτή ειδικά τη ρευστή και αβέβαιη περίοδο, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και να την κάνει όσο καλύτερα μπορεί.
Εμείς λοιπόν σ΄αυτό το σύνθετο περιβάλλον, κάνουμε τη δουλειά μας. Σήμερα μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει τις πολύμηνες και συμμετοχικές προσπάθειές μας, για να δρομολογήσουμε, να υλοποιήσουμε και πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία. Κάθε μας βήμα επιχειρεί να χαράξει μια πορεία για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου μας. Κάθε μας βήμα είναι η άσκηση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει και έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους συμπολίτες μας».