Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Εγκρίθηκαν τα ποσά για τα προνοιακά επιδόματα! Και για τους δικαιούχους του ΟΓΑ …


Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Υγείας τα ποσά για την λειτουργία των προνοιακών ιδρυμάτων της χώρας αλλά και για την καταβολή επιδομάτων στους δικαιούχους του ΟΓΑ.

Το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε την έγκριση εντάλματος 115.000.000 ευρώ προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως επιχορήγηση, προκειμένου να καταβάλλει στους δικαιούχους το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα Τρίτου καθώς και την ισόβια σύνταξη του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011 και 8.396.000 ευρώ ως επιχορήγηση δώδεκα Περιφερειών για τις δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων για το έτος 2011.

Εγκρίθηκαν ακόμη, από άποψη σκοπιμότητας της κατανομής πίστωσης 1.345.000 ευρώ για «Επιχορήγηση σε λοιπά Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής Αντίληψης», αλλά και 784.000 ευρώ στο Κεντρικό Κατάστημα και τα Παραρτήματα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών.

Στην Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ), εγκρίθηκε ποσό 516.120 ευρώ για την επιχορήγηση της και των φορέων μελών της, και ποσό 44.880 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων της 3ης Δεκεμβρίου ως ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.