Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Από 12/2 έως 5/3 οι αιτήσεις–δηλώσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις


Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, οι απόφοιτοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013  ή  θα είναι υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση και οι μαθητές που θα εξεταστούν σε ενδοσχολικό επίπεδο,  καλούνται να υποβάλλουν  Αίτηση – Δήλωση  στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, από Δευτέρα  18   Φεβρουαρίου 2013  έως και 5 Μαρτίου  2013, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Α. Οι μαθητές θα δηλώσουν :
1.  Το δεύτερο μάθημα  Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά ( η δήλωση είναι δεσμευτική )
2.  Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά ( η δήλωση είναι δεσμευτική ) .
3.  Ειδικά μαθήματα ( ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική ) που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά
4.  Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ( εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι γι’ αυτές τις σχολές ).
5.   ΤΕΦΑΑ  ( εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι γι’ αυτές τις σχολές) .
Β. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να αποκτήσουν Νέα Βεβαίωση Πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης που κατέχουν πρέπει  να δηλώσουν :
α) ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄  Λυκείου καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα εξεταστούν πανελλαδικά
β) το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας  υποχρεωτικά
γ) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Ειδικά μαθήματα ( εφόσον το επιθυμούν )
δ) Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ( εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι γι’ αυτές τις σχολές ).
Υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν  μαζί με την Αίτηση – Δήλωση  και την Πρωτότυπη   Βεβαίωση  Πρόσβασης.  
Γ.  Οι υποψήφιοι για το 10%, ετών 2011 και 2012,   χωρίς νέα εξέταση, υποβάλλουν δήλωση  ΜΟΝΟ εάν επιθυμούν να  είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή ΤΕΦΑΑ.
Δ.  Μαθητές της τελευταίας τάξης προκειμένου να αποκτήσουν το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους.  Την ίδια αίτηση θα υποβάλλουν και απόφοιτοι που δεν έχουν λάβει απολυτήριο και επιθυμούν να εξεταστούν ενδοσχολικά.
Παρατηρήσεις
1.Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά  και για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή αίτηση –δήλωση εκπρόθεσμη ούτε  διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.  Οι επιπτώσεις από τη μη εμπρόθετη υποβολή δήλωσης είναι καθοριστικές για τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.Οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις-δηλώσεις οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Λύκειο.
3.Θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις σχολές αυτές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
4.Στο Μηχανογραφικό Δελτίο δεν θα υπάρχουν η Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων ( ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.
5.Οι σχολές και τα τμήματα αφορούν στην υφιστάμενη ΠΡΙΝ την υλοποίηση του σχεδίου για την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη «ΑΘΗΝΑ» κατάσταση  και οι διατάξεις θα προσαρμοστούν στις αλλαγές που θα γίνουν.
                                                                         
Καρπενήσι  18  Φεβρουαρίου 2013
Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 Νικάνδρα Μπακογεώργου