Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 20  Φεβρουαρίου 2013 το Δ.Σ. Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα με σημαντικότερα αυτών την δημιουργία Κέντρου Υποδοχής επενδυτών στο Καρπενήσι και την υποβολή πρότασης-φακέλου υποψηφιότητας στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου «Βελτίωση σήμανση δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στο Δήμο Καρπενησίου»
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2.Δημιουργία Κέντρου Υποδοχής επενδυτών (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης).
3.Παραλαβή Β2 Φάσης ΣΧΟΑΠ Δήμου Προυσού εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος.
4.Λήψη απόφασης  σχετικά με τα Επιχειρηματικά Σχέδια  για τα έργα:
•Υποστήριξη του Δήμου Καρπενησίου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή νέου Δημαρχείου, εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της πόλης , του Δήμου Καρπενησίου.
•Υποστήριξη του Δήμου Καρπενησίου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην παλαιά λαϊκή αγορά του Δήμου Καρπενησίου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
5.Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιωτης Νικόλαος)
6.Έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση –ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
7.Έγκριση της αριθμ.2/2013 απόφασης του Ν.Π ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
8.Έγκριση της αριθμ.9/2013 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά Προγράμματα άθλησης  για  όλους ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
9.Έγκριση προϋπολογισμού  έτους 2013 ΕΚΚΕΠΑΔΗΚ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
10.Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
11.Λήψη απόφασης για άνοιγμα προθεσμιακού λογαριασμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
12.Καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
13.Υποβολή πρότασης-φακέλου υποψηφιότητας στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου «Βελτίωση σήμανση δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στο Δήμο Καρπενησίου » (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιωτης Νικόλαος)
14.«Προγραμματική σύμβαση με Δασαρχείο «Βελτίωση σήμανση δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στο Δήμο Καρπενησίου »  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
15.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Δ/νσης λειτουργίας υποδομών και δικτύων του Δήμου και της Μαθητικής Εστίας (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Χρήστος Ντέκας)
16.Καθορισμός διαδρομής και στάσεων  Αστικής συγκοινωνίας  επέκταση δρομολογίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
17.Τροποποίηση –συμπλήρωση σκοπού  ΕΚΚΕΠΑΔΗΚ (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Χρήστος Ντέκας)
18.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με αναπληρωτή για συμμετοχή στην Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων. (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Χρήστος Ντέκας)
19.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους Κτημενίων  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
20.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου –οικοπέδου στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
21.Επί αιτήσεως Γ.Παναγιωτόπουλος-Ι.Μπακατσιάς ΟΕ –Εγκριση υποβολής πρότασης σε επενδυτικό πρόγραμμα. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
22.Τρόπος κατανομής επιχορηγήσεων στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου α)για λειτουργικές δαπάνες και β) για πετρέλαιο θέρμανσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κλεομένης Λάππας)
23.Αποδοχή πίστωσης ποσού 32.677,95 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κλεομένης Λάππας)
24.Εισήγηση Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις(εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κλεομένης Λάππας)
25.Απαλλαγή δαπανών του ΙΕΚ Λαμίας (Παράρτημα Καρπενησίου) λόγω αναστολής λειτουργίας των τμημάτων του(εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κλεομένης Λάππας)
26.Χορήγηση άδειων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και ανανέωση. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
27. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χ. Γενιτσαρόπουλος )
28.Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στον οικισμό Κορίτσα για κατασκευή Ιερού Ναού (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
29.Έγκριση της αριθμ.1/2013 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠ  ΟΠΠΑΔΗΚ  (αφορά αντιλογισμούς και ανατροπές) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
30.Έγκριση δαπανών από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του δήμου και του ΚΑΠΗ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
31.Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.455,00 € από την ασφαλιστική εταιρεία GHARTIS για την εξόφληση των προμηθευτών για την επισκευή του αυτοκινήτου ΚΗΙ 4364, και εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών παραστατικών. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
32.Αποδοχή πίστωσης ποσού 900,00 € από την ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ για την εξόφληση προμηθευτή για την επισκευή της πόρτας στη λαϊκή αγορά, και εγγραφή στον προϋπολογισμό του σχετικού παραστατικού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
33.Εγκριση προμηθειών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
34.Έγκριση υπηρεσιών -εργασιών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
35.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία  καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ Δομνίστας αναδόχου κ.Αναγνωστος Κων/νος και ΣΙΑ ΕΕ Τεχνική εταιρεία «ΚΥΑΝΘΟΣ ΕΤΕ».
36.Παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου»αναδόχου Παναγιώτου Τάσιου
37.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο ΔΔ Βελωτών» αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου.
38.Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου  «Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου» αναδόχου κ.Χαϊδω Κεφαλά
39. Πρωτόκολλο προσωρινής  παραλαβής του έργου  «Αναπλάσεις ΤΚ Στενώματος» αναδόχου Ευάγγελου Μάκκα