Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Στην 48ωρη απεργία το ΚΔΑΠ και το ΒΣΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ. προκηρύσσει: 48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 13 και 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ με κινητοποίηση στην Αθήνα την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 10:00 π.μ., σε συντονισμό με το Πανελλήνιο Συντονιστικό του «Βοήθεια στο Σπίτι», τους εργαζόμενους στα Κ.Η.Φ.Η. και στις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές των Δήμων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Να συμπεριληφθούν τα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ. στη συνέχιση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», (Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ., βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κ.Η.Φ.Η.), μέσω της υπαγωγής του στην παράταση του «ΕΣΠΑ 2007-2013» για τα επόμενα δύο έτη (2013-2015). Καθώς επίσης, πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασμός για την υπαγωγή του προγράμματος στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020, με παράλληλη νομοθετική ρύθμιση που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού στις Δομές.
- Την άμεση δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στο οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α. και μονίμων δομών Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ. με τη μεταφορά των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την σταδιακή χρηματοδότηση από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, όπου θα ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι των Προνοιακών Δομών.
- Να υπάρξει πρόβλεψη νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των φορέων υλοποίησης από τον φορέα διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που φθάνουν στους Δήμους για τα Κ.Δ.Α.Π. - και την κάθε Κοινωνική Δομή - θα καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές τους ανάγκες.