Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Πληρωμές ανάσα από την Αντιπεριφέρεια για 9 έργα στην Ευρυτανία


Πληρωμές που αντιστοιχούν έναντι λογαριασμού έργων που έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη θα γίνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013.
Σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, όπου τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγάλα στην πατρίδα μας, ο Βασίλης Καραμπάς με συντονισμένες κινήσεις, πέτυχε να εξασφαλιστούν οι πόροι για τις πληρωμές των έργων αυτών, δίνοντας έτσι με τον τρόπο αυτό μια πραγματική ανάσα στην τοπική οικονομία και ταυτόχρονα στους εργολήπτες και τους εργαζομένους στα έργα αυτά.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Βασίλης Καραμπάς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εξοικονομηθούν και άλλοι πόροι τόσο για την συνέχιση και ολοκλήρωση των 9 αυτών σημαντικών έργων όσο και για την χρηματοδότηση αυτών που έχουν δρομολογηθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ευρυτανία.  
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε €
1ΟΔΟΣ ΣΑΡΚΙΝΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΕ 9453 ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.064,85€
2ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΔΙΑ
ΚΑΕ. 9479. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209.825,53€
3ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΣΗ  ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΕΛΑΤΟΣ ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΑΙΝΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 179.629,46€
4ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ ΑΓΡΑΦΑ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΕ 9453
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 150.000,00€
5ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΑΦΑ -ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ- ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΕ 9479 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 150.000,00€
6ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΑΕ 9479 ΚΞ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 90.000,00€
7ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΑΕ 9479 ΚΞ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 40.000,01€
8ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ - ΡΟΣΚΑ –ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ
ΚΑΕ 9453 ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 120.000,00€
91ος  2ος και 3ος  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΑΕ  9475 Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 300.000,00€