Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσκληση στους μαθητές του Δήμου Καρπενησίου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

O Δήμος Καρπενησίου προσκαλεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του  Κοινωνικού Φροντιστηρίουτους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της περιοχής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής,από την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1)Αίτηση ενδιαφέροντος
2)Εκκαθαριστικό Οικογενειακού εισοδήματος Εφορίας οικονομικού έτους 2013ή Έντυπο Ε1
3)Κάρτα ανεργίας των γονέων (αν υπάρχει)
4)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5)Πιστοποιητικό που αποδεικνύει τις σπουδές άλλου παιδιού μέσα στην οικογένεια
6)Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α.περί ποσοστού αναπηρίας εφόσον πρόκειται για άτομο Α.Μ.Ε.Α. μέσα στην οικογένεια
7)Αποδεικτικό μονογονεϊκής οικογένειας
Οτιδήποτε στοιχειοθετεί την οικονομική και κοινωνική αδυναμία της οικογένειας ως προς τη φοίτηση του παιδιού θα συνυπολογιστεί.
Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους στους μαθητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ. 22373 50024.