Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Καρπενησίου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013, στις 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1.Επί εισήγησης εκτελεστικής επιτροπής  για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2014 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
2.Προτάσεις για τροποποιήσεις του υπό αναθεώρηση σχεδίου πόλης Καρπενησίου.

3.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).

4.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
5.Επί αιτήματος Φιλοπρόδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
6.Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
7.Τροποποίηση της αριθμ. 294/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί αιτήσεως κ. Κων/νου Λάππα για συμψηφισμό μισθωμάτων με εργασίες και εξοπλισμό δημοτικού ξενώνα "Αγαθίδη" )λόγω ακύρωσής της. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
8.Επί αιτήσεως Στραβομύτη Ελένης του Ιωάννη, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Νοστίμου για μείωση μισθώματος(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
9. Επί αιτήσεως (εξώδικη καταγγελία) της Φούκα Γιαννούλας, μισθώτριας δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Δομνίστας για πρόωρη λύση της συμβασης μίσθωσης και εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10.Απόφαση εκμίσθωσης δύο δημοτικών γηπέδων 5Χ5 που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
11.Μίσθωση περισσεύματος βοσκής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
12.Επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή Μέγδοβα(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
13.Διαγραφές χρεών  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
14.Παράταση προθεσμίας του έργου «Δημιουργία δικτύου δρόμου ήπιας κυκλοφορίας δικτύου πεζοδρομίου στην πόλη του Καρπενησίου αναδόχου Κρούσκος Δ-Κηρολίβανος Ε. και Σια ΟΕ.
15.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΔΚ Καρπενησίου» ανάδοχος κ. Ιωάννη Κορέντζελου.
16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Ασπροπύργου Βελωτάς» αναδόχου  κ. Ιωάννη Κορέντζελου.
17.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή δημοτικού κτιρίου ΔΔ Ασπροπύργου » αναδόχου  κ. Ιωάννη Κατσίνα.
18.Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου «Στέγαση πολιτιστικών συλλόγων» αναδόχου κ. Γκρίζη  Παναγιώτη.
19.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Αγίας Τριάδας ΔΕ Κτημενίων αναδόχου κ. Βασιλείου Θεοδωρόπουλου.
20.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργα Ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Δομιανών» αναδόχου  Νικ.Σταμούλη.
21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Επέκταση στεγάστρου προστασίας αλατιού αναδόχου Νικολάου Φακίτσα
22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Ιωάννη Κορέντζελου
23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πάρκου οδού Καρπενησιώτη αναδόχου κ.Ανδρέα Τάσιου.
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου«Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Ανδρέα Τάσιου
25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή παταριού στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου αναδόχου κ.Ανδρέα Τάσιου
26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου ΔΔ Ασπροπύργου αναδόχου κ.Κατσίνα Ιωάννη
27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου«Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καταβόθρας αναδόχου κ. Μήτσιου Νικολάου.
28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής   παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις χώρων εντός οικισμών Δήμου Φουρνάς» αναδόχου κ.Τσούτσικα Φώτιου.