Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Καρπενησίου με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδρίασε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
Πριν την συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο κ. Κλεομένη Λάππα α)για έργα στις κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων και β) για τα έσοδα του Προπονητικού Κέντρου .


1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Αποδοχή της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΠΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος )
3.Παραλαβή της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα-Καστανούλα –Καστανιά» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος )
4.Παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντική μελέτη του έργου  «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα-Ασπρόπυργος» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος )
5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
6.Ψήφιση πίστωσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
7.Έγκριση 2ου και 3ου τριμήνου εσόδων εξόδων  2013 (εισήγηση από οικονομική επιτροπή. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
8.Έγκριση προμήθειας ηλεκτρικού υλικού για επισκευή συντήρηση δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
9.Έγκριση απολογισμού έτους 2012 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
10.Έγκριση αντιδημάρχου κ. Σταμάτη Δημητρίου στην Αθήνα (εισηγητής ο πρόεδρος Ντέκας Χρήστος)
11.Επανασυγκρότηση συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
12.Επί εγγράφου Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
13.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισήγηση από την επιτροπή ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
14.Επί αιτήματος Εταιρείας COSMOTE αναπροσαρμογή μισθώματος. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
15.Άρση δικαιώματος παραχώρησης για σύσταση μονού οικογενειακού   τάφου των α) κ. Γιαννόπουλου Νικόλαου του Αριστείδη και κ. Παπαδή Μαρίας του Λάμπρου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
16.Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση (αγορά) διπλού οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ Μικρού Χωριού κ. Αγγελή Ανδριάνας, και στην ΤΚ  Φουρνάς  κ. Κυρίτση Βασιλείου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
17.Επί αιτήσεως δημοτών για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
18.Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(Εισηγητής κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
19.Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Δομνίστας αναδόχου Ι.Αθανασίου
20.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτίωση βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς νεκροταφείο και Γαύρο αναδόχου κ.Χαντζόπουλου Νικολάου
21.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτίωση πρόσβασης νέου Δημαρχείου αναδόχου Γκορόγια Γεωργία
22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συνέχιση εργασιών δημοτικού κτιρίου στη θέση Αλώνια ΤΚ Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου Φάνη Λώλη.
23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση «Αλώνια» στην Τ.Κ. Νόστιμου ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου Φάνη Λώλη.
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην ΤΚ Μικρού Χωριού» αναδόχου κ.Μπούρα Παναγιώτη.
25.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου από Τ/Δ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας» αναδόχου Χρ.Παππά –Κων.Χ.Παππάς ΟΕ.
26.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή και μόνωση δημοτικής τουαλέτας και ανακατασκευή τμήματος κεντρικού δρόμου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων" αναδόχου Δημητρίου Κόγια.
27.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου και ράμπας στο νέο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Ηλία Ζιάκα.
28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Χελιδόνας» αναδόχου  κ.Τάσιου Ανδρέα.
29.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Χελιδόνας» αναδόχου  κ.Τάσιου Ανδρέα.
30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Άγιοι Ευρυτάνες και συντήρηση γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλία αναδόχου κ.Πρασσά Ανδρέα.
31.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Δομνίστας» αναδόχου Ι. Αθανασίου.