Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Παρέμβαση Γ. Βαρεμένου για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Δυτ.Ευρυτανία

Την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη δυτική Ευρυτανία, όπως έχει αποφασισθεί από το 2009 χωρίς όμως και να υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, ζητεί με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος.
Όπως συγκεκριμένα υπενθυμίζει, τον Ιούλιο του 2009 τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν «την ανάγκη ίδρυσης Πυροσβεστικών Κλιμακίων για την εξασφάλιση ικανοποιητικότερου βαθμού πυροπροστασίας της χώρας», αποφάσισαν την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Γρανίτσα του τότε Δήμου Απεραντίων του νομού Ευρυτανίας.
Πρόκειται για την κοινή υπουργική απόφαση 23804 οικ. Φ. 109.1 / 15.07.2009, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1417 / 15.07.2009 και δύο ημέρες αργότερα, με έγγραφο του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κοινοποιήθηκε προς όλες τις υπηρεσίες του Σώματος «για τις απαραίτητες ανακοινώσεις και ενέργειες».
Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρ’ ότι οι ανάγκες που την υπαγόρευσαν παραμένουν ισχυρές και μάλλον πιεστικότερες με την πάροδο του χρόνου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίας έχει την έδρα της στο Καρπενήσι, στην είσοδο του νομού από τα ανατολικά, με αποτέλεσμα η δυτική Ευρυτανία, περιοχή με μεγάλη δασοκάλυψη, κυρίως από πευκοδάση, και με υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη θερινή περίοδο, να παραμένει ακάλυπτη. Λόγω του έντονου ανάγλυφου και του δύσβατου της περιοχής, η μετακίνηση πυροσβεστικών οχημάτων από το Καρπενήσι απαιτεί τουλάχιστον δύο ώρες, ακυρώνοντας έτσι κάθε δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ο Γιώργος Βαρεμένος τονίζει, επιπλέον, ότι η ίδρυση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Γρανίτσα δεν θα επιβαρύνει, πρακτικά, τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς από τον πρώην Δήμο Απεραντίων διατίθεται κατάλληλο κτήριο για τη στέγασή του, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίας έχει τη δυνατότητα να το στελεχώσει από το υπάρχον προσωπικό της. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι μέρος του προσωπικού αυτού στέλλεται τακτικά για υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως και τη νότια Εύβοια.
Και ερωτά τον υπουργόΔημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ποια μέτραπροτίθεται να λάβει ώστε να εφαρμοσθεί η κοινή υπουργική απόφαση του 2009, να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στη Γρανίτσα, και να εξασφαλισθεί επαρκής πυροπροστασία σε μια ευαίσθητη περιοχή με μεγάλη δασοκάλυψη και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Γρανίτσα Ευρυτανίας

Τον Ιούλιο του 2009, τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν «την ανάγκη ίδρυσης Πυροσβεστικών Κλιμακίων για την εξασφάλιση ικανοποιητικότερου βαθμού πυροπροστασίας της χώρας», αποφάσισαν την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Γρανίτσα του τότε Δήμου Απεραντίων του νομού Ευρυτανίας. Πρόκειται για την κοινή υπουργική απόφαση 23804οικ. Φ. 109.1 / 15.07.2009, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1417 / 15.07.2009 και δύο ημέρες αργότερα, με έγγραφο του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κοινοποιήθηκε προς όλες τις υπηρεσίες του Σώματος «για τις απαραίτητες ανακοινώσεις και ενέργειες».
Η απόφαση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρ’ ότι οι ανάγκες που την υπαγόρευσαν παραμένουν ισχυρές και μάλλον πιεστικότερες με την πάροδο του χρόνου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίας έχει την έδρα της στο Καρπενήσι, στην είσοδο του νομού από τα ανατολικά, με αποτέλεσμα η δυτική Ευρυτανία, περιοχή με μεγάλη δασοκάλυψη, κυρίως από πευκοδάση, και με υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη θερινή περίοδο, να παραμένει ακάλυπτη. Λόγω του έντονου ανάγλυφου και του δύσβατου της περιοχής, η μετακίνηση πυροσβεστικών οχημάτων από το Καρπενήσι απαιτεί τουλάχιστον δύο ώρες, ακυρώνοντας έτσι κάθε δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ας σημειωθεί, επίσης, ότι η ίδρυση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Γρανίτσα δεν θα επιβαρύνει, πρακτικά, τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς από τον πρώην Δήμο Απεραντίων διατίθεται κατάλληλο κτήριο για τη στέγασή του, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίαςέχει τη δυνατότητα να το στελεχώσει από το υπάρχον προσωπικό της.Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι μέρος του προσωπικού αυτού στέλλεται τακτικά γιαυπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως και τη νότια Εύβοια.
Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να εφαρμοσθεί η κοινή υπουργική απόφαση του 2009, να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στη Γρανίτσα, και να εξασφαλισθεί επαρκής πυροπροστασία σε μια ευαίσθητη περιοχή με μεγάλη δασοκάλυψη και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Βαρεμένος