Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΚΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MY-SCHOOL» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ»

Θεωρούμε την επιδίωξη να εφαρμοστεί «παρουσιολόγιο» στους καθηγητές εκδικητική και καθαρά αυταρχική. Επιδιώκει τη δημιουργία εντυπώσεων στην κοινή γνώμη, ώστε να περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές.
Επίσης, είναι προσχηματική γιατί η παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία και στην τάξη ελέγχεται καθημερινά ουσιαστικά, αλλά και τυπικά μέσω επίσημων δημοσίων εγγράφων (απουσιολόγιο, τάξεις, βιβλιοθήκη, κ.λπ.). Γι’ αυτό δεν αποδεχόμαστε το «παρουσιολόγιο» και θα ακυρώνουμε στην πράξη με συλλογικές αποφάσεις και μαζικούς όρους του κλάδου και των συνδικαλιστικών οργάνων (ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ) καθώς και των συλλόγων διδασκόντων, την εφαρμογή του. (ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ 19/10/13).
Καταγγέλλουμε την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool με την οποία η κυβέρνηση εκσυγχρονίζει τους μηχανισμούς επιτήρησης και αξιολόγησης των σχολείων. Θέλει να έχει περισσότερα εργαλεία στα χέρια της για την εφαρμογή της αντιλαϊκής – αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της. Το myschool, ενοποιεί μια σειρά βάσεων δεδομένων όπως το e-survey (αριθμός μαθητών / τμήμα, ωράρια εκπαιδευτικών – αναθέσεις μαθημάτων– συμπληρώσεις ωραρίων κλπ) και η βάση δεδομένων ΝΕΣΤΩΡ / ΕΠΑΦΟΣ ( στοιχεία μαθητών, αποτελέσματα φοίτησης κλπ). Επιπλέον, η συμπλήρωση και νέων στοιχείων, ακόμη και κάποιων που ενδεχομένως θα παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, καθίστανται υποχρεωτική (ΑΜΚΑ μαθητών). Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων γίνεται σύσταση στο Υπουργείο Παιδείας για την τήρηση των όρων ασφαλείας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Όπως ομολογεί η κυβέρνηση, στην αρχική φάση η αξιοποίηση των στοιχείων θα εστιαστεί στην αυτόματη απόδοση οργανικότητας και στη διερεύνηση της δυνατότητας υποβιβασμών, συγχωνεύσεων – καταργήσεων τμημάτων και σχολείων. Στην επόμενη φάση θα ζητείται η καθημερινή ενημέρωσή του σχετικά με την παρουσία εκπαιδευτικών, μαθητών, τις απουσίες μαθητών, τις άδειες εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή σε απεργίες και κάθε ζητήματος που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα του κάθε σχολείου, αφαιρώντας αρμοδιότητες από το σύλλογο να χειρίζονται ζητήματα της σχολικής ζωής (π.χ. απουσίες μαθητών) και επιβάλλοντας στην πράξη το «παρουσιολόγιο» και το κλίμα χαφιεδισμού. Άλλωστε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής στοιχείων μέχρι τώρα κανένα αποτέλεσμα δεν είχε στο ζήτημα της κάλυψης των τεράστιων κενών και της απώλειας χιλιάδων διδακτικών ωρών τη φετινή σχολική χρονιά. Στο μόνο που βοήθησε είναι να ελέγχεται ασφυκτικά η δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών σε δύο και τρία σχολεία έστω και για δύο ώρες.
Το myschool είναι επεκτάσιμο με νέες εφαρμογές και στοιχεία που αφορούν το φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, την εξωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Επιδιώκουν, μέσω του προγράμματος, να καταγράφουν, να συσχετίζουν, να παίρνουν αναφορές, να αξιολογούν αυτόματα. Θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο που προλειαίνει το έδαφος για την κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση τα αποτελέσματα της φοίτησης και την «επίτευξη» στόχων και επιδιώκει την πλήρη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών στο νέο μοντέλο φτηνού και πιο ταξικού σχολείου.
Με πλήρη συναίσθηση του ρόλου και του λειτουργήματός μας παλεύουμε για ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό σε όλα τα παιδιά, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και των περικοπών. Ανατρέπουμε και ακυρώνουμε με συλλογικές αποφάσεις (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Διδασκόντων, ΟΛΜΕ) στην πράξη τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας, όπως τόσες φορές έχουμε κάνει στο παρελθόν. Καλούμε την Ομοσπονδία να πάρει θέση και να καλέσει την εκπαιδευτική κοινότητα να μπλοκάρει την εφαρμογή του my-school, του «παρουσιολόγιου» και κάθε αντιδραστικού μέτρου που στηρίζει την πολιτική της.

            Ο Πρόεδρος            
     Μαστροκώστας Κώστας
        Η Γενική Γραμματέας     
       Πανοπούλου Φωτεινή