Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΚΦΕ Ευρυτανίας - 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) Διημερίδα στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014 στο Καρπενήσι με θέμα «Το νερό στο μικροσκόπιο»

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης συνεργασίας των ΕΚΦΕ  με άλλους φορείς με επιστημονικό/ εκπαιδευτικό  σκοπό, το ΕΚΦΕ Ευρυτανίας θα υποστηρίξει εργαστηριακά την διημερίδα του ΚΠΕ Καρπενησίου με θέμα
«Το νερό στο μικροσκόπιο» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014 στο Καρπενήσι.
Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 21-2-2014 θα διεξαχθούν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα εργαστήρια, απευθυνόμενα σε συνολικά 38 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας εκπαίδευσης από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (η επιλογή θα γίνει από το ΚΠΕ Καρπενησίου), με το παρακάτω περιεχόμενο:
Εργαστηριακές μέθοδοι χημικής ανάλυσης της ποιότητας του νερού.
Εισηγητής: Καγιάρας Νικόλαος, Φυσικός – Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας - Εργαστήριο Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας (Αίθουσα 1 - δύο εργαστήρια συνολικής διάρκειας 3 ωρών).
Εργαστηριακός προσδιορισμός παραγόντων χημικής ανάλυσης της ποιότητας  του νερού
1) Προσδιορισμός pH (χρήση pH μετρικού χαρτιού και ψηφιακού pH μέτρου).
2) Εργαστηριακές τεχνικές τιτλοδότησης (χρήση προχοΐδας, πρότυπο  διάλυμα/ επιλογή δείκτη προσδιορισμού ισοδύναμου σημείου).
3) Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας νερού (μέθοδος: συμπλοκομετρική  τιτλοδότηση νερού, κατιόντα Ca2+ και Mg2+, με τη χρήση του πρότυπου διαλύματος EDTA και δείκτη μελανού εριοχρώματος ERIO-T).
4) Προσδιορισμός χλωριόντων (Cl-) (μέθοδος Mohr: αργυρομετρική τιτλοδότηση νερού με πρότυπου διαλύματος AgNO3 και δείκτη K2CrO4).
Εργαστηριακές μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης της ποιότητας του νερού.
Εισηγητής: Λάζαρης Δημήτριος, Δρ. Βιολόγος – Ιχθυολόγος εκπαιδευτικός
ΓΕΛ Καρπενησίου - Εργαστήριο Ε.Κ.Φ.Ε. Ευρυτανίας (Αίθουσα 2 – δύο εργαστήρια συνολικής
διάρκειας 3 ωρών).
1) Μικροσκοπική ανίχνευση/ ταυτοποίηση βακτηρίων νερού.
2) Καλλιέργεια και μικροσκοπική παρατήρηση ζυμών.
3) Επίδειξη/ άσκηση στη τεχνική στερεάς καλλιέργειας βακτηρίων (προετοιμασία θρεπτικού υλικού, τοποθέτηση σε τρυβλία petri, χρήση υδατόλουτρου/ τεχνικές επώασης καλλιέργειας, αναγνώριση και μικροσκόπηση δείγματος αποικιών βακτηρίων και μυκήτων).