Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

87 έργα προϋπολογισμού 51.5 εκ €. στην Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, µέσα στην τριετία 2011-2013, ολοκλήρωσε, συνεχίζει και έχει σε εξέλιξη, δηµοπράτησε, συµβασιοποίησε και έχει προς υπογραφή σύµβασης 87 έργα και µελέτες κυρίως οδικών και κτιριακών υποδοµών, συνολικού προϋπολογισµού 51.598.000 €".Mε αυτή την παράγραφο ξεκίνησε την παρουσίαση του για τα πεπραγμένα της Περιφέρειας στην Ευρυτανία ο  Περιφερειάρχης   κ.Κλέαρχος Περγαντάς μετά βέβαια και την  εισήγηση τόσο των τεχνικών υπηρεσιών του νομού όσο και του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ.Βασίλη Καραμπά.
Και συνέχισε..
"Επιπλέον, η Περιφέρεια υλοποιεί και άλλες παρεµβάσεις στην Ευρυτανία, µέσω της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΣΤΕ. Η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στη βελτίωση του οδικού δικτύου που περιλαµβάνει πολλά µεγάλα έργα στους ορεινούς όγκους της Ευρυτανίας, όπως :
• Ο δρόµος Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα, που εξελίσσεται µε δύο εργολαβίες.
Το ένα έργο Κρέντη - Βαρβαριάδα, προϋπολογισµού 6.350.000 €, από το ΕΣΠΑ, συµβασιοποιήθηκε το 2013, προχώρησε τάχιστα και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης. Παράλληλα εξελίσσεται και το έργο Βαρβαριάδα – Άγραφα, προϋπολογισµού 12 εκ. €, που χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Ακόµα, σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο:
• Ολοκληρώθηκε ο δρόµος Σαρκίνι – Καταβόθρα, προϋπολογισµού 3 εκ. € • Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δρόµοι ∆οµνίστα – Ροσκά – Παντα βρέχει – Όρια Ευρυτανίας και Καστανιά – Πρόδροµος – Ρωσκά, συνολικού προϋπολογισµού 12 εκ. €.
Και βεβαίως µια πολύ σηµαντική µας προτεραιότητα για την Ευρυτανία είναι η ολοκλήρωση των µελετών και της κατασκευής του οδικού άξονα Λαµία – Καρπενήσι. Αυτή την τριετία δώσαµε προτεραιότητα σ΄αυτό το έργο και µετά από διαρκείς µας παρεµβάσεις καταφέραµε να εξασφαλίσουµε τη χρηµατοδότησή του. Το έργο, που µαζί µε τα απαραίτητα υποέργα έχει συνολικό προϋπολογισµό 30,6 εκ. €, δηµοπρατήθηκε και συµβασιοποιήθηκε το 2012, οι δε εργασίες χωµατουργικών και τεχνικών εργασιών είναι σε εξέλιξη".