Κυριακή 20 Απριλίου 2014

Στόχοι και δράσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ στην Ευρυτανία

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, στο Καρπενήσι, η πρώτη συνάντηση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπή Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ στην Ευρυτανία.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Συντονιστική Επιτροπή:
1. Διατύπωσε τους γενικούς στόχους της:
α. Τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής μας από περιοχή προτεραιότητας εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
β. Την άρση όλων των αδειοδοτήσεων των αιολικών & υδροηλεκτρικών έργων.γ. την  εναλλακτική υποβολή εμπεριστατωμένης πρότασης για θεσμικό χαρακτηρισμό και προστασία του ορεινού μας όγκου, με οικοτουριστική ανάπτυξη και παράλληλη διατήρηση των παραδοσιακών παραγωγικών ενασχολήσεων των κατοίκων.
2. Διαπιστώθηκε η περαιτέρω διεύρυνση της σε Φορείς του κοινωνικού ιστού και σε πολίτες που είναι διαθέσιμοι να δράσουν. Με αυτό το σκοπό έγινε οργάνωση και καταμερισμός εργασιών.
3. Σε συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Μπακογιάννη και Σουλιώτη, οργανώθηκε η στρατηγική και οι λεπτομέρειες για την επικείμενη συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.