Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Μεταξύ των θεμάτων η Εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 22ΜW στη θέση «Μοσχοπλάι»

Συνεδρίασε χθεςΤετάρτη 4 Ιουνίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1.Εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 22ΜW στη θέση «Μοσχοπλάι» Δ.Καρπενησίου .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
2.Ορθή  επανάληψη της 473/2013 απόφασης του Δ.Σ αντικατάσταση  της φράσης  ΠΕ παιδαγωγών με τη φράση  ΠΕ Νηπιαγωγών. (Εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός)

3.Παραχώρηση χρήσης πλατειών για την θερινή περίοδο(εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
4.Παραχώρηση προς χρήση μελέτης HACCP Λειτουργίας δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου  προς τον εκμεταλλευτή. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
5.Απόφαση εκμίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά με δημοπρασία. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
6.Συνδιοργάνωση πανελλήνιου  πρωταθλήματος ορεινής  ποδηλασίας με την ΕΟΠ τον μήνα Ιούλιο. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
7.Αποδοχή  πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα Άγιος Ανδρέας»-αναμόρφωση(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
8.Τροποποίηση προϋπολογισμού-αναμόρφωση  για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
9.Eγκριση  1ου τριμήνου εσόδων εξόδων 2014 (εισήγηση από οικονομική επιτροπή)
10.Tρόπος εκτέλεσης των παρακάτω υπηρεσιών (Εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
α)Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου  και
β) Παροχή υπηρεσίας για θέρμανση κτιρίου - δεξαμενών του Κλειστού    κολυμβητηρίου
11.Όροι και προϋποθέσεις για την θερινή εμποροπανήγυρη 2014.(εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και οικονομική επιτροπή). (ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
12.Απευθείας συμφωνία  εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην ΤΚ Δομνίστας κατόπιν δυο άγονων δημοπρασιών. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
13.Ανάθεση προμήθειας από το ΔΣ κατόπιν διαπραγμάτευσης  για την προμήθεια ιχθυοπωλείου ποσό 1977,50€ (2 άγονες δημοπρασίες) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
14.Συμπλήρωση της 97/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου όσον αφορά τον τρόπο χρήσης βοσκοτόπων και τη βεβαίωση εισαγωγής ζωών στις βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου. κατόπιν εκπρόθεσμων δηλώσεων κτηνοτρόφων για το έτος 2014. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
15.Επί αιτήσεως Σίτα Κωνσταντίνου. Παράταση μίσθωσης. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος )
16.Επί αιτήσεως  κ.Ντούσικου Ευάγγελου (παράταση μείωσης μισθώματος ακινήτου Φουρνάς). (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος.
17.Επί αιτήσεως ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ για παραχώρηση του Αθλητικού κέντρου για την διοργάνωση  του θερινού φεστιβάλ «Εν Ορεσει» εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας.
18.Παραλαβή μελέτης  «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Τ.Κ Χελιδόνας ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου κ.Ιωάννη Καρατζένη. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος
19.Επιχορήγηση συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός
20.Οικονομική ενίσχυση (δημοτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας). (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
       ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(εισηγητής ο αντιδήμαρχος
κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
21.Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του στη διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο Καρπενησίου.
22.Παράταση προθεσμίας μελέτης «Υδραυλική μελέτη Ποταμιάς» αναδόχου κ. Δημήτρη Χαλκιά.
23.Παράταση προθεσμίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καρπενησίου» αναδόχου Κορέντζελου Ιωάννη
24.Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη Ι.Ν Αγίας Τριάδας –Δημιουργία κοινοχρήστων τουαλετών στην Δ.Κ Καρπενησίου» αναδόχου Κ. Στέφανου Σταματελόπουλου.
25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας»
26.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδρεύσεων ΤΚ Αγίας  Βλαχέρνας»
27.Σύσταση επιτροπών  προσωρινής παραλαβής των  παρακάτω έργων ( άρθρο 61 Ν.4257/2014)
α.«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης  στην Τ.Κ Δομνίστας»
β.«Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση Διχαλορέματα  Τ.Κ  Νοστίμου»
γ.«Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καρπενησίου»
δ. «Ενοποίηση οδική σύνδεση περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης με παλαιό
ε. σχέδιο πόλης Καρπενησίου»
στ.«Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Καρπενησίου»
ζ. «Ανάπλαση πάρκων στην οδό Καρπενησιώτη και επισκευή πεζογεφυρών Κλαρωτού»
η «Διαμόρφωση υπόγειου  δημοτικού καταστήματος»
θ. «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης στην οδό Ζηνοπούλου»
ι. «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε Ποταμιάς»