Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Εντάχθηκε το έργο ολοκλήρωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στα Παλιάμπελα και τους Μύλους, προϋπολογισμού 9.153,19 ευρώ

Δήλωση Δημάρχου Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη για την 
ένταξη του Έργου 
Ο Δήμος Καρπενησίου εξασφάλισε χρηματοδότηση για ένα ακόμη έργο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών και συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 – 2013 με την με αρ. πρωτ. 126343 «1η Τροποποίηση της Πράξης  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  στον Άξονα Προτεραιότητας  02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη",  εντάσσει προς χρηματοδότηση το έργο ολοκλήρωσης των δικτύων ύδρευσης  και αποχέτευσης σε δύο περιοχές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σχέδιο πόλης Καρπενησίου, τα Παλιάμπελα & τους Μύλους, προϋπολογισμού 969.153,19 ευρω.

Στην περιοχή Παλιάμπελα έχουν κατασκευασθεί περίπου το 40%  των δικτύων, ενώ στην  περιοχή Μύλων έχει γίνει  μόνο ο εξωτερικός αγωγός ύδρευσης της περιοχής, μέχρι τα όρια της επέκτασης  του Σχεδίου Πόλης, γιατί δεν είχε διανοιχθεί κανένας δρόμος του σχεδίου.
 Σήμερα έχουν  διανοιχθεί το σύνολο σχεδόν των δρόμων  στα Παλιάμπελα  και δύο κεντρικοί διαμήκεις δρόμοι στους Μύλους. Έτσι, είναι εφικτή η συνέχιση της κατασκευής των  δικτύων, ώστε να ολοκληρωθούν  τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στα Παλιάμπελα ( η περιοχή  ήδη οικοδομείται) και κατά ένα σημαντικό μέρος στους Μύλους, όσο επιτρέπουν οι διανοίξεις  και διαμορφώσεις που έχουν ολοκληρωθεί.  Με το ενταγμένο έργο προβλέπεται η ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης μήκους 2.920 μ., αποχέτευσης μήκους 3.275 μ. και ομβρίων μήκους 1.450 μ στις δυο προαναφερθείσες περιοχές.

Δήλωση Δημάρχου Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη για την ένταξη του Έργου Ολοκλήρωσης των δικτύων ύδρευσης  και αποχέτευσης στα Παλιάμπελα & τους Μύλους, προϋπολογισμού 969.153,19 ευρώ

«Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει αποτελεσματικά το έργο της, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Ο Δήμος Καρπενησίου, όντας ο πρώτος σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων Δήμος στην Ελλάδα, αναλογικά με τον πληθυσμό του, δε σταματά την προσπάθεια διεκδίκησης πόρων. Η ένταξη του Έργου Ολοκλήρωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στα Παλιάμπελα και τους Μύλους, προϋπολογισμού 969.153,19 ευρώ, αποδεικνύει εμπράκτως ότι η Δημοτική Αρχή παρούσα, συνεχίζει να διεκδικεί και να κερδίζει. Ταυτόχρονα λύνουμε μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα και βελτιώνουμε τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής».