Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Η ανακύκλωση σε αριθμούς Στοιχεία για την κομποστοποίηση

Σε έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της εκδήλωσης για την ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων που διοργανώθηκε στις 12 Μαΐου 2014 από το ΚΠΕ Καρπενησίου και τις  Δ/νσεις  Α’/θμιας και Β’/θμιας  Εκπ/σης, ρωτήθηκαν 150 πολίτες  σχετικά με την ανακύκλωση.  Από την έρευνα αυτή βγήκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.


Το 55% των πολιτών γνώριζε σε μεγάλο βαθμό για την ανακύκλωση.  Το 92% των πολιτών γνώριζε που βρίσκονται οι κάδοι ανακύκλωσης.  Οι 120 από τους 150 πολίτες γνώριζαν ποια οικιακά απορρίμματα ανακυκλώνονται. Σε ερώτημα σχετικά με τους τρόπους ενημέρωσης για την ανακύκλωση  οι απαντήσεις διαμοιράστηκαν σε εκδηλώσεις με θέμα την ανακύκλωση, διαμέσου των σχολείων αλλά και με διαφημιστικές καμπάνιες μέσω δήμου.
 Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι σε ερώτηση σχετικά με το που ρίχνουμε τα οργανικά απορρίμματα, το 17% των ερωτηθέντων απάντησε στους κάδους ανακύκλωσης ενώ διπλάσιοι (40%) στα σκουπίδια! Το 43% των ερωτηθέντων κομποστοποιεί τα οργανικά οικιακά απορρίμματα στον κήπο του.
Πιο αναλυτικά, στο σύνολο των πολιτών που ρωτήθηκαν για την ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων (κομποστοποίηση) , οι 51 ανέφεραν ότι συμφώνησαν με το γεγονός ότι το κομπόστ είναι χρονοβόρο, οι 75 από αυτούς ότι χρειάζεται πολύ κόπο και οι 63 από αυτούς γνώριζαν κάποιους που κάνανε κομπόστ. Οι 67 από αυτούς γνώριζαν ότι απαιτεί πολύ χώρο και οι 24 μόνο απάντησαν  ότι δεν αξίζει το κόπο εάν δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες.
Τέλος, στο σύνολο των πολιτών σε ερώτημα σχετικά με το εάν συμμετείχαν σε  δράσεις για το περιβάλλον, 51 πολίτες απάντησαν ότι τακτικά επαναχρησιμοποιούν προϊόντα και δεν τα πετούν. 71 από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι μερικές φορές αποφεύγουν  προϊόντα με υπερβολική συσκευασία, καθώς επίσης 59 από τους πολίτες μερικές φορές αγοράζουν ή καλλιεργούν οργανικά.
Συνοψίζοντας, φάνηκε ότι στο θέμα της ανακύκλωσης υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Η πόλη μας ενδείκνυται για ένα πρόγραμμα πιλοτικής κομποστοποίησης οργανικών υλικών, απαραίτητα με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.